Search

585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

Search
Close this search box.

Maturita

Maturita

Stanovení podmínek maturitní zkoušky

Maturita začíná:

Praktická maturitní zkouška DV:
23. 4. 2024

Praktická maturitní zkouška IV.A a IV.B:
24. 4. 2024

Písemná práce z českého jazyka a literatury: 26. 4. 2024

Písemná práce z anglického a ruského jazyka: 30. 4. 2024

Didaktické testy: 2.–3. 5. 2024

Ústní část:

IV.A 20.–22. 5. 2024

DV 23.–24. 5. 2024

IV.B  27.–31. 5. 2024

Veřejnosprávní činnost

Profilová (školní) část:

Profilová (školní) část:

 • Český jazyk a literatura

  Písemná práce – ředitelka školy stanoví min. 4 témata, rozsah min. 250 slov, délka zkoušky 110 minut (včetně zadání), hodnocení v kompetenci školy
  Ústní zkouška – žák si vybírá 20 titulů ze zveřejněného školního seznamu (žákův seznam četby musí obsahovat alespoň 2 poezie, 2 prózy, 2 dramata, od jednoho autora může vybrat 2 tituly), žák je zkoušen na základě pracovního listu vytvořeného školou, délka zkoušky 15 minut, hodnocení v kompetenci školy

 • Cizí jazyk

  Písemná práce – ředitelka školy stanoví 2 témata, rozsah min. 200 slov, délka zkoušky 60 minut (včetně zadání), hodnocení v kompetenci školy
  Ústní zkouška – ředitelka školy stanoví 20 témat, žák je zkoušen na základě pracovního listu vytvořeného školou, součástí je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání, délka zkoušky 15 minut, hodnocení v kompetenci školy

 • Právo

  ředitelka školy stanoví 25 témat, délka zkoušky 15 minut, hodnocení v kompetenci školy

 • Veřejná správa

  Ředitelka školy stanoví 25 témat, délka zkoušky 15 minut, hodnocení v kompetenci školy

 • Praktická zkouška

  Ředitelka školy stanoví 5 témat, které písemnou formou ověří úroveň praktických dovedností z odborných předmětů dle obsahu oboru vzdělání a to z předmětů veřejná správa, právo, písemná a elektronická komunikace (včetně hodnocení gramatiky a stylistiky), finanční gramotnost (ekonomika, účetnictví, informační a výpočetní technika), anglický jazyk; hodnocení praktické zkoušky bude provedeno na základě hodnocení všech dílčích částí, které hodnotí vyučující daných předmětů; výslednou známku stanoví na základě hlasováním odborná komise sestavená z vyučujících daných předmětů a ředitelky školy dle kritérií schválených předmětovou komisí; výsledky praktické zkoušky schválí předseda maturitní komise a vyhlásí je s výsledky ústní zkoušky profilové části, délka zkoušky 240 minut.

 • Základy společenských věd

  Ředitelka školy stanoví 20 témat, délka zkoušky 15 minut, hodnocení v kompetenci školy

Informační systémy
a mediální komunikace

Profilová (školní) část:

 • Povinné:

  Český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška
  Cizí jazyk: anglický, ruský, německý – písemná práce a ústní zkouška
  Informační systémy a služby– ústní zkouška
  Knihovnictví a mediální komunikace – ústní zkouška
  Praktická odborná zkouška - kombinovaná forma (písemná a obhajoba maturitní práce)

 • Nepovinné:

  Základy společenských věd – ústní zkouška
  Cizí jazyk: anglický, ruský, německý - ústní zkouška

Profilová (školní) část:

 • Český jazyk a literatura

  Písemná práce – ředitelka školy stanoví min. 4 témata, rozsah min. 250 slov, délka zkoušky 110 minut (včetně zadání), hodnocení v kompetenci školy
  Ústní zkouška – žák si vybírá 20 titulů ze zveřejněného školního seznamu (žákův seznam četby musí obsahovat alespoň 2 poezie, 2 prózy, 2 dramata, od jednoho autora může vybrat 2 tituly), žák je zkoušen na základě pracovního listu vytvořeného školou, délka zkoušky 15 minut, hodnocení v kompetenci školy

 • Cizí jazyk

  Písemná práce – ředitelka školy stanoví 2 témata, rozsah min. 200 slov, délka zkoušky 60 minut (včetně zadání), hodnocení v kompetenci školy
  Ústní zkouška – ředitelka školy stanoví 20 témat, žák je zkoušen na základě pracovního listu vytvořeného školou, součástí je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání, délka zkoušky 15 minut, hodnocení v kompetenci školy

 • Informační systémy a služby

  Ředitelka stanoví 25 témat, délka zkoušky 15 minut, hodnocení v kompetenci školy

 • Knihovnictví a mediální komunikace

  Ředitelka školy stanoví 25 témat, délka zkoušky 15 minut, hodnocení v kompetenci školy

 • Základy společenských věd (volitelná)

  Ředitelka školy stanoví 20 témat, délka zkoušky 15 minut, hodnocení v kompetenci školy.

 • Praktická zkouška

  Ředitelka školy stanoví 5 témat, které formou obhajoby maturitní práce před komisí ověří úroveň znalostí odborných předmětů dle obsahu oboru vzdělání a to z předmětů informační služby, informační systémy, design služeb, knihovní fond a mediální komunikace (včetně hodnocení gramatiky a stylistiky). Další část maturitní zkoušky ověřuje praktické dovednosti získané v průběhu studia odborných předmětů studovaného oboru. Hodnocení praktické zkoušky bude provedeno na základě hodnocení všech dílčích částí, které hodnotí vyučující daných předmětů; výslednou známku stanoví na základě hlasování odborná komise sestavená z vyučujících daných předmětů a ředitelky školy dle kritérií schválených předmětovou komisí; výsledky praktické zkoušky schválí předseda maturitní komise a vyhlásí je s výsledky ústní zkoušky profilové části.

Veřejnosprávní činnost
dálkové studium

Profilová (školní) část:

Profilová (školní) část:

 • Český jazyk a literatura

  Písemná práce – ředitelka školy stanoví min. 4 témata, rozsah min. 250 slov, délka zkoušky 110 minut (včetně zadání), hodnocení v kompetenci školy
  Ústní zkouška – žák si vybírá 20 titulů ze zveřejněného školního seznamu (žákův seznam četby musí obsahovat alespoň 2 poezie, 2 prózy, 2 dramata, od jednoho autora může vybrat 2 tituly), žák je zkoušen na základě pracovního listu vytvořeného školou, délka zkoušky 15 minut, hodnocení v kompetenci školy

 • Cizí jazyk

  Písemná práce – ředitelka školy stanoví 2 témata, rozsah min. 200 slov, délka zkoušky 60 minut (včetně zadání), hodnocení v kompetenci školy
  Ústní zkouška – ředitelka školy stanoví 20 témat, žák je zkoušen na základě pracovního listu vytvořeného školou, součástí je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti odborného vzdělávání, délka zkoušky 15 minut, hodnocení v kompetenci školy

 • Právo

  ředitelka školy stanoví 25 témat, délka zkoušky 15 minut, hodnocení v kompetenci školy

 • Veřejná správa

  Ředitelka školy stanoví 25 témat, délka zkoušky 15 minut, hodnocení v kompetenci školy

 • Praktická zkouška

  Ředitelka školy stanoví 5 témat, které písemnou formou ověří úroveň praktických dovedností z odborných předmětů dle obsahu oboru vzdělání a to z předmětů veřejná správa, právo, písemná a elektronická komunikace (včetně hodnocení gramatiky a stylistiky), finanční gramotnost (ekonomika, účetnictví, informační a výpočetní technika), anglický jazyk; hodnocení praktické zkoušky bude provedeno na základě hodnocení všech dílčích částí, které hodnotí vyučující daných předmětů; výslednou známku stanoví na základě hlasováním odborná komise sestavená z vyučujících daných předmětů a ředitelky školy dle kritérií schválených předmětovou komisí; výsledky praktické zkoušky schválí předseda maturitní komise a vyhlásí je s výsledky ústní zkoušky profilové části, délka zkoušky 240 minut.

 • Základy společenských věd

  Ředitelka školy stanoví 20 témat, délka zkoušky 15 minut, hodnocení v kompetenci školy