Search

585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

Search
Close this search box.

Informační služby a mediální komunikace

Informační služby a mediální komunikace

Náš obor ti může otevřít cestu k budoucnosti. Nabízí možnost realizovat se také v atraktivní oblasti médií, které jsou nedílnou součástí našeho života. Dobře tě připravíme na profesionální dráhu pracovníka s informacemi v různé podobě.  Kvalitní základ  knihovnické praxe můžeš rozvinout  o své zkušenosti blogera, influencera, vlogera… Naučíme tě kriticky přistupovat k informacím, rozvineme tvoji mediální gramotnost, takže můžeš pracovat nejen ve všech typech knihoven, ale také v public relations, jako mluvčí ve státních institucích, informačních centrech a využiješ k tomu všechny možnosti IT technologií v našich dobře vybavených počítačových učebnách. Rozvineš své komunikační schopnosti v mateřském jazyku, ale také v dalších světových jazycích.

Kód a název oboru

72-41-M/01

Informační služby a mediální komunikace

Školné

15.500 Kč/školní rok

zakončení studia

maturitní zkouška

délka studia

čtyři roky

Jaké zajímavé předměty
tě při studiu čekají?

Literatura a kultura

Rozvíjíme porozumění vztahu mezi literaturou, kulturou a společností, s důrazem na kultivaci kritického myšlení a kulturních dovedností.

Informační a komunikační technologie

Připravujeme studenty na efektivní využití informačních a komunikačních technologií v osobním i profesionálním životě.

Informační systémy a služby

Poskytujeme znalosti a dovednosti v oblasti návrhu, implementace a správy informačních systémů a služeb.

Knihovnictví a knihovní fond

Věnujeme se správě a rozvoji knihovních fondů, s důrazem na moderní přístupy k organizaci a poskytování informačních zdrojů. Knihovník = informační a digitální specialista.

Informační management

Učíme, jak efektivně spravovat informace a data pro podporu rozhodování a strategického plánování.

Informační etika

Zabýváme se etickými otázkami v digitálním světě, včetně autorských práv, ochrany soukromí a digitálního občanství.

Digitální marketing

Poskytujeme praktické dovednosti v oblasti online marketingu, sociálních médií a digitální reklamy pro účinnou komunikaci značky.

Praxe na odborných pracvištích

Nabízíme hands-on zkušenosti prostřednictvím praxí v reálných veřejných a soukromích institucích.

Design služeb

Učíme principy a metody navrhování uživatelsky přívětivých služeb s cílem zlepšit zákaznickou spokojenost a loajalitu.

Mediální komunikace

Představujeme teorii a praxi mediální komunikace s využitím školního mediálního ateliéru pro získání praktických dovedností v oblasti produkce a analýzy mediálního obsahu.

najdeme tvou cestu

Cítíš se jako ryba ve vodě na sociálních sítích, rád čteš, vyhledáváš informace? To je dobrý začátek tvé profesionální budoucnosti. Doplníme tvé zkušenosti o marketingové vědomosti a znalosti mediálního prostředí a máš dobrý začátek!

naši učitelé jsou ...

ti, kteří ti vždycky podají pomocnou ruku jak profesní, tak osobní. Jsou profesionály ve svém oboru, ale také mají mnoho dalších znalostí, které ti mohou pomoct v tvé budoucí profesi.

perfektně vybavené učebny

Naše všechny učebny jsou vybaveny podle nejnovějších požadavků a nároků na moderní výuku. Kvalitní a značkové vybavení najdeš jak v odborných, tak běžných učebnách. Vlastně pořád jsme online jak v hodinách, tak o přestávkách.

za školou je zábava

Víme, kdy je čas na práci a kdy je čas na zábavu. Umíme skloubit obojí - zažils noční čtení, byls na exkurzi v radiu nebo v televizi, v moderním mediálním centru, v tiskárně? A známe další místa, kam tě vezmeme.

Co po maturitě?
–pár tipů co podniknout

vysokoškolské vzdělání

Většina našich absolventů míří na VŠ nebo VOŠ.

studium v zahraničí

Možností je studovat v zahraničí. Jazyky přece znáš.

pracovat ve zvoleném oboru

Byls v rámci studia na praxi, můžeš pracovat tam!

soukromé podnikání

Máš všechny potřebné znalosti, abys mohl sám podnikat nebo pokračovat v rodinné firmě.

Přihláška ke studiu

Profil a kompetence oboru