Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 2020/2021 Zahájení školního roku 2020/2021 Úterý 1. 9. 2020ročníky denního studia v 9:00 hodin ve škole– 4. ročníky denního studia v 8:00 hodin ve škole Informace k dálkovému studiu Začátek výuky v úterý 8.  9.  2020 v 11:50 hod Rozpis konzultací (K) a e-learningu (EL) na období září až…

přečtě te si

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení: Kritérium 1 (K1) – průměrný prospěch dosažený v I. a II. pololetí 8. ročníku a v I. pololetí 9. ročníku ZŠ je hodnocen max. 66 body Kritérium 2 (K2) – v případě rovnosti bodů u kritéria K1 je dalším kritériem lepší průměr v 1. pololetí 9. ročníku…

přečtě te si

Druhé kolo přijímacího řízení

II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 Ředitelka Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o., Řepčínská 239/101, 779 00 Olomouc, vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský…

přečtě te si

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE OBOR BODY BODY BODY BODY CELKEM VÝSLEDEK                                PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  CJ  MAT ZŠ 1 INM 27 8 50 85 nepřijat – obor neotevřen 2 VER 20 13 50 83 přijat na základě PZ 3 VER 29 21 66 116 přijat na základě PZ 4 VER 24 4 18…

přečtě te si

Informace k přijímací zkoušce ke studiu

Na základě přihlášky ke vzdělávání zveme uchazeče o studium na naší škole ke konání testů v rámci jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středního vzdělávání. Termín konání: 8. 6. 2020 Do budovy školy můžete vstoupit 30 minut před zahájením zkoušky. Pokud se ke zkoušce nemůžete dostavit, je nutno se omluvit…

přečtě te si

Informace pro maturanty

Milí žáci maturitních ročníků, MŠMT vydalo v minulém týdnu několik dokumentů, kterými se budeme řídit v následujících měsících. Jedná se o tyto dokumenty: Vyhláška 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 odkaz na vyhlášku: Vyhláška 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí…

přečtě te si

Informace a úřední hodiny pro žáky, budoucí žáky, rodiče, zákonné zástupce

O průběhu a termínu maturit bude informováni, jakmile bude o tomto rozhodnuto! Konkrétní změny v přijímacím řízení budou rovněž zveřejněny neprodleně po vydání pokynů MŠMT. Veškeré další dotazy rádi zodpovíme:   Ředitelka školy: RNDr. Hana Blahová tel.: 605 967 554, kdykoliv od 8:00 do 17:00 mail: hblahova@skolaodborna.cz   Výchovný poradce, speciální pedagog: Mgr.…

přečtě te si

Jak to letos bude?

Milí žáci, současní i budoucí, vážení rodiče, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo plán: Jak to letos bude? Nabízíme Vám tiskovou zprávu MŠMT v plném znění: ke stažení: Tisková zpráva MŠMT k aktuální situaci odkaz na mšmt: www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni  

přečtě te si

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví z důvodu ochrany obyvatelstva a prevence před rozšířením onemocnění COVID-19 NAŘIZUJE uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020. O všech dalších případných opatřeních vás budeme průběžně informovat.    

přečtě te si