Informace k přijímací zkoušce ke studiu

Na základě přihlášky ke vzdělávání zveme uchazeče o studium na naší škole ke konání testů v rámci jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů středního vzdělávání. Termín konání: 8. 6. 2020 Do budovy školy můžete vstoupit 30 minut před zahájením zkoušky. Pokud se ke zkoušce nemůžete dostavit, je nutno se omluvit…

přečtě te si

Informace pro maturanty

Milí žáci maturitních ročníků, MŠMT vydalo v minulém týdnu několik dokumentů, kterými se budeme řídit v následujících měsících. Jedná se o tyto dokumenty: Vyhláška 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 odkaz na vyhlášku: Vyhláška 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí…

přečtě te si

Informace a úřední hodiny pro žáky, budoucí žáky, rodiče, zákonné zástupce

O průběhu a termínu maturit bude informováni, jakmile bude o tomto rozhodnuto! Konkrétní změny v přijímacím řízení budou rovněž zveřejněny neprodleně po vydání pokynů MŠMT. Veškeré další dotazy rádi zodpovíme:   Ředitelka školy: RNDr. Hana Blahová tel.: 605 967 554, kdykoliv od 8:00 do 17:00 mail: hblahova@skolaodborna.cz   Výchovný poradce, speciální pedagog: Mgr.…

přečtě te si

Jak to letos bude?

Milí žáci, současní i budoucí, vážení rodiče, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy představilo plán: Jak to letos bude? Nabízíme Vám tiskovou zprávu MŠMT v plném znění: ke stažení: Tisková zpráva MŠMT k aktuální situaci odkaz na mšmt: www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni  

přečtě te si

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví z důvodu ochrany obyvatelstva a prevence před rozšířením onemocnění COVID-19 NAŘIZUJE uzavření základních, středních a vysokých škol od 11. 3. 2020. O všech dalších případných opatřeních vás budeme průběžně informovat.    

přečtě te si

Dny otevřených dveří

Zveme Vás na dny otevřených dveří v naší škole. 5. listopadu 2019 28. listopadu 2019 4. prosimce 2019 15. ledna 2020 29. ledna 2020 12. února 2020    

přečtě te si