585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

Pedagogický sbor

Interní vyučující

RNDr. Hana Blahová

matematika (MAT),
technika administrativy (TEA)

Mgr. Eva Frnková

český jazyk (CEJ),
literatura a kultura (LIT),
dějepis (DEJ),
mediální komunikace (MEK)

Glacner-jaroslav

Mgr. Jaromír Glacner

zeměpis (ZEM),
tělesná výchova (TEV)

Mgr. Pavla Chromcová

český jazyk německý jazyk literatura a kultura

Mgr. Tereza Jakubková

veřejná správa (VSP),
občanský základ (OBZ),
německý jazyk (NEJ)

Mgr. Ing. Soňa Karhánková

anglický jazyk (ANJ),
matematika (MAT)

Ing. Irena Klanicová

anglický jazyk (ANJ),
ekologie (EKG)

Mgr. Bc. Renáta Dobiášová

Mgr. Bc. Renáta Kvasnicová

veřejná správa (VSP),
aplikovaná psychologie (APS),
společenská kultura (SPK),
chemie (CHE),
komunikace a společenská kultura (KSK)

PhDr. Jan Lavrinčík, Ph.D.

informační a komunikační technologie (IKT), informační etika (INE), digitální marketing (DIG), mediální komunikace (MEK)

Mgr. Bc. Martina Matoušková

Mgr. Bc. Martina Matoušková

účetnictví (UCE),
aplikovaná ekonomie (AEK),
veřejné finance (VFI),
veřejná správa (VSP),
odborný seminář (ODS)

Mgr. Šárka Miklíková

Mgr. Šárka Miklíková

cvičení k veřejné správě (CVS),
právo (PRV),
odborný seminář (ODS),
občanský základ (OBZ)

Mgr. Ivana Stejskalová

výchovný poradce,
kariérní poradce,
metodik prevence,
speciální pedagog

Mgr. Jana Vařeková

Mgr. Jana Vařeková

český jazyk (CEJ),
literatura a kultura (LIT),
dějepis (DEJ),
společenskovědní seminář (SVS),
mediální komunikace (MEK)

Ing. Helena Vlková

Ing. Helena Vlková

písemná a elektronická komunikace (PEK),
technika administrativy (TEA),
ekonomika (EKO)

Ing. Šárka Vorlová

matematika (MAT)
ekonomie (EKO)

Mgr. Radka Schneidrová

Mgr. Radka Vogl Schneidrová

anglický jazyk (ANJ),
ruský jazyk (RUJ)

Externí vyučující

Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D. 

informační a komunikační technologie (IKT)

Mgr. Jan Říha, Ph.D.

fyzika (FYZ)

Bc. Tereza Crhová

tělesná výchova (TEV)

Mgr. Martin Král

design služeb (DGS)

Mgr. Jana Vítková

chemie (CHE)

Mgr. Romana Applová

knihovní fond (KNF)

Mgr. Kristýna Mikešová

informační systémy (INS)

RNDr. Lenka Prucková


matematika (MAT)

Table of Contents