Pedagogický sbor

Interní vyučující

Glacner-jaroslav

Mgr. Jaromír Glacner

zeměpis (ZEM),
tělesná výchova (TEV)

RNDr. Hana Blahová

matematika
, technika administrativy

Mgr. Eva Frnková

český jazyk (CEJ),
literatura a kultura (LIT),
dějepis (DEJ),
mediální komunikace (MEK),
odborný seminář (ODS),
společenskovědní seminář (SVS),
občanský základ (OBZ)

Mgr. Ing. Soňa Karhánková

anglický jazyk (ANJ),
matematika (MAT)

Mgr. Nikola Drmolová

Mgr. Nikola Drmolová

německý jazyk (NJ)

Mgr. Bc. Renáta Dobiášová

Mgr. Bc. Renáta Kvasnicová

veřejná správa (VSP),
aplikovaná psychologie (APS),
společenská kultura (SPK),
chemie (CHE),
občanský základ (OBZ)

Mgr. Tereza Jakubková

veřejná správa (VSP),
právo (PRV),
občanský základ (OBZ),
německý jazyk (NEJ)

Ing. Irena Klanicová

anglický jazyk (ANJ),
ekologie (EKG)

Mgr. Bc. Martina Matoušková

Mgr. Bc. Martina Matoušková

účetnictví (UCE),
aplikovaná ekonomie (AEK),
veřejné finance (VFI),
veřejná správa (VSP),
odborný seminář (ODS)

Mgr. Šárka Miklíková

Mgr. Šárka Miklíková

cvičení k veřejné správě (CVS),
právo (PRV),
odborný seminář (ODS),
aplikovaná psychologie (APS)

Mgr. Ivana Stejskalová

výchovný poradce,
kariérní poradce,
metodik prevence,
speciální pedagog

Mgr. Radka Schneidrová

Mgr. Radka Schneidrová

anglický jazyk (ANJ),
ruský jazyk (RJ)

Mgr. Jana Vařeková

Mgr. Jana Vařeková

český jazyk (CEJ),
literatura a kultura (LIT),
dějepis (DEJ),
společenskovědní seminář (SVS)

Ing. Helena Vlková

Ing. Helena Vlková

písemná a elektronická komunikace (PEK),
technika administrativy (TEA),
veřejné finance (VFI),
ekonomika (EKO)

Externí vyučující

Mgr. Květoslav Bártek, Ph.D. 

informační a komunikační technologie (IKT)

PhDr. Jan Lavrinčík, Ph.D.

informační a komunikační technologie (IKT),
informační etika (INE),
digitální marketing (DIG)

Mgr. Jan Říha, Ph.D.

fyzika (FYZ)

Mgr. Veronika Říhová, Ph.D.

matematika (MAT)

Mgr. Jana Vítková

chemie (CHE)