585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

Praxe

Praxe

Nedílnou součástí našeho studia je odborná praxe, kterou budeš absolvovat na různých pracovištích státní správy a samosprávy, především na obecních, městských a krajských úřadech, ale můžeš se seznámit i s chodem v soukromé sféře. Naši studenti vykonávají od druhého ročníku praxi u našich tradičních partnerů, kterými jsou obecní úřady našeho regionu (například ve Velké Bystřici, Štěpánově, Velkém Týnci a dalších), na různých odborech statutárního města Olomouc, Krajském soudu, okresních soudech, advokátních kancelářích, Vězeňská služba České republiky nebo Policie České republiky a řada dalších. Veškerá pracoviště jsou smluvně zajištěna a není vyloučeno, že právě tam si najdeš své budoucí zaměstnání. Řada našich absolventů právě tak začala svoji kariéru. A i kdyby ne, tak získáš spoustu užitečných zkušeností a informací, které můžeš kdekoli a kdykoli zúročit. .

Pracoviště praxí
– výběr z měst, obcí, úřadů...