Search

585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

Search
Close this search box.

Charitativní činnost

Dobrý Anděl

Nedovedeme si představit, že bychom v našem současném světě nepodíleli na charitativní a humanitární činnosti. To, co je přirozené pro nás, se snažíme předat i mezi studenty a jsme rádi, že to funguje a jsme na ně právem hrdí. Dlouhodobě jsme všichni, žáci i zaměstnanci, součástí projektu Dobrý Anděl pomáhajícího rodinám, které se ocitly v těžké životní situaci. Každý z nás přispěje, kolik zrovna může, a my dostáváme od Dobrého anděla zpětnou vazbu, komu naše peníze pomohly.

Ve školním roce 2014-2015 jsme přispěli částkou 4 000 Kč.
Ve školním roce 2015-2016 jsme přispěli částkou 5 500 Kč.
Ve školním roce 2016-2017 jsme přispěli částkou 5 200 Kč.
Ve školním roce 2017-2018 jsme přispěli částkou 4 000 Kč.
Ve školním roce 2019-2020 jsme přispěli částkou 10 000 Kč.

Světluška

Již od roku 2003 se každoročně koná charitativní akce Světluška, což je projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který se snaží pomáhat nevidomým dětem i dospělým z celé České republiky. Díky finančním darům je možné přispět na speciální pomůcky, které „mluví“ nebo mají hmatový display, na psí vodicí pomocníky či osobní asistenty pro nevidící děti.

Této sbírkové akce se už od roku 2009 účastní i žáci SOŠ Olomouc spol. s r. o. Rozšiřují tak řady tisíců dobrovolníků, kteří se do této akce v celé České republice zapojují.

Touto cestou bychom jim i všem, kteří alespoň malou částkou tuto akci podpořili, chtěli vyjádřit poděkování a věříme, že i v budoucnu se tohoto projektu budeme účastnit.

Do lucerniček se podařilo nasbírat:
2009 – 13 816 Kč | 2010 – 7 316 Kč | 2011 – 10 541 Kč | 2012 – 3 281 Kč | 2013 – 4 211 Kč | 2014 – 3 181 Kč | 2015 – 3 292 Kč | 2016 – 3 719 Kč | 2017 – 4 542 Kč | 2018 – 3 196 Kč | 2019 – 4 357 Kč |

Víčka pro Adélku

Sbíráme PET víčka pro Adélku, která trpí vzácným genetickým syndromem Phelan Mc Dermid. Výtěžek z výkupu víček je určen na pořízení kompenzačních pomůcek a na úhrady rehabilitačních služeb, které Adélka potřebuje.

Hromadný odběr v Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc

Pravidelně, alespoň jednou v roce, zorganizujeme hromadný odběr krve v Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, protože víme, jak krev a její složky zachraňují životy a jsou nenahraditelné. Také víme, jak je nutné rozšiřovat řady o prvodárce. Odběry jsou vedeny pod dohledem sestřiček TO FNOL, které prvodárce seznamují s nezbytnou administrativou, která odběru předchází, poté jim vysvětlí průběh celého odběru i možnost zapsat se do registru kostní dřeně. Věříme, že tato odvaha a přesvědčení jim zůstanou a další studenti je budou následovat.

Darování krve
Světluška (2)
Darování krve
Světluška
Darování krve
Darování krve
Darování krve
Darování krve
Darování krve
Darování krve