Search

585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

Search
Close this search box.

Šablony 2017

Název programu: Šablony 2017
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP
Název projektu: Rozvoj SOŠ Olomouc
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./0.0/16_035/0008054

Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 (24 měsíců) škola realizovala projekt v rámci tzv. šablon – zjednodušeného vykazování. Škola realizovala všechny plánované aktivity v daném termínu. Projekt byl zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakulikulárních/rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT.

Projekt byl k 31. 8. 2019 ukončen a byla zpracována závěrečná zpráva. Tato byla schválena a projekt byl uzavřen bez připomínek.