Search

585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

Search
Close this search box.

Národní plán doučování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, který pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Je primárně určen pro žáky ohrožené školním neúspěchem a v extrémním případě vypadnutím ze vzdělávání. U těchto žáků došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování, resp. doplňkového vzdělávání žáků.

Podpora doučování na naší škole probíhala ve dvou fázích:

A) první fáze od 1. 1. do 31. 8. 2022

Doučování realizovalo 7 pedagogických pracovníků školy v celkovém rozsahu 112 hodin (45 minut výuka, 15 minut příprava), doučování se účastnilo 19 žáků.

 • Mgr. Jana Vařeková, Mgr. Eva Frnková)
 • Literatura (Mgr. Jana Vařeková, Mgr. Eva Frnková)
 • Německý jazyk (Mgr. Tereza Jakubková)
 • Anglický jazyk (Ing. Irena Klanicová)
 • Matematika (Mgr. Ing. Soňa Karhánková, Ing. Šárka
 • Český jazyk (Vorlová)
 • Ruský jazyk (Mgr. Radka Vogl Schneidrová)
B) druhá fáze od 1. 9. do 31. 12. 2022

Doučování realizovalo 6 pedagogických pracovníků školy v celkovém rozsahu 56 hodin (45 minut výuka, 15 minut příprava), doučování se účastnilo 28 žáků.

 • Český jazyk (Mgr. Jana Vařeková, Mgr. Eva Frnková)
 • Literatura (Mgr. Eva Frnková)
 • Anglický jazyk (Ing. Irena Klanicová, Mgr. Ing. Soňa Karhánková)
 • Matematika (Ing. Šárka Vorlová)
 • Ruský jazyk (Mgr. Radka Vogl Schneidrová)

 

C/  třetí fáze od  1. 1. – 31. 8. 2023

Doučování žáků bylo zaměřeno především na kompenzaci vzdělanostních ztrát a snížení vzniklých vzdělanostních nerovností ve stěžejních předmětech v rámci školního vzdělávacího programu.

Pro koho je doučování

Jak komunikovat s žáky a rodiči?