585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací zkouška do obou oborů denního studia bude realizovaná podle aktuální pokynů MŠMT ČR.  

Přijímací zkouška je jednotná pro všechny uchazeče o středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Skládá se z testu z ČESKÉHO JAZYKA a LITERATURY a MATEMATIKY.

Podrobnosti na: prijimacky.cermat.cz Výsledek tvoří 60 % přijímacího řízení.

Kritéria hodnocení pro přijímací zkoušky pro šk. rok 2023/2024 jsou ke stažení v sekci O škole – Dokumenty ke stažení nebo v Aktualitách.

Pozvánka k přijímací zkoušce bude poslána poštou nejpozději 14 dní před jejím konáním.

Výsledky budou zveřejněny  na webových stránkách školy a na veřejné desce na budově školy.

Termíny jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky
– 12. a 13. 4. 2022

Informace pro uchazeče
se speciálními vzdělávacími potřebami

Hygienická opatření

Podrobnosti k povinným hygienickým opatřením během přijímacích zkoušek naleznete v dokumentech ke stažení a na úřední desce.

Podrobnosti najdete v dokumentu Kritéria přijímacího řízení na našich webových stránkách.

Podáš přihlášku

Přihláška je jednotný formulář pro všechny uchazeče o středoškolské vzdělání. Můžeš si ji stáhnout z našich stránek, vyplnit, podepsat, ověřit ve své ZŠ a odevzdat osobně nebo poslat poštou.

než půjdeš na zkoušky

Víme, že se poctivě připravuješ, ale proč nevyužít možnosti vyzkoušet si "přijímačky nanečisto" - u nás ve škole, za stejných podmínek a zpětnou vazbou od našich učitelů?

jdeš na přijímací zkoušku

Přijímací zkoušku tvoří centrálně zadávaný test z českého jazyka a literatury a matematiky. K těmto zkouškám obdržíš pozvánku, abys věděl, kam a kdy se dostavit a co si vzít s sebou. .

podej zápisový lítek

Zápisový lístek získáš od své ZŠ. Ten po úspěšném přijetí odevzdáš vyplněný na naší škole do 10 dnů od zveřejnění rozhodnutí a realizaci nejdůležitějšího rozhodnutí v tvém životě máš za sebou!

podepiš smlouvu

Protože jsme soukromá škola, podepíšeme s tebou a tvým zákonným zástupcem platnou smlouvu o vzdělání. To se stane během schůzky, na kterou vás písemně pozveme.

bylo moc uchazečů

Přestože jsi byl úspěšný v přijímacím řízení, nemusíš být přijat pro velký počet uchazečů. Neztrácej hlavu a podej žádost o nové rozhodnutí ředitelce školy. Žádost je ke stažení na našich stránkách.

Pojd si to vyzkoušet
–přijímačky na nečisto

Pokud si chceš vyzkoušet přijímačky nanečisto online, využij náš přihlašovací formulář.

Na tebou uvedený mail, ti pošleme link a podrobnosti k přijímačkám.

První termín

9. února od 13:00–17:00 | online matematika a čeština

Druhý termín

23. března od 13:00–17:00 | online matematika a čeština

Veřejnosprávní činnost

Forma studia: denní
Délka studia: 4
Způsob ukončení: maturita
Počet přijímaných žáků: 60
Přijímací zkoušky: ano

Informační služby
a mediální komunikace

Forma studia: denní
Délka studia: 4
Způsob ukončení: maturita
Počet přijímaných žáků: 25
Přijímací zkoušky: ano

Veřejnosprávní činnost

Forma studia: dálková
Délka studia: 5
Způsob ukončení: maturita
Počet přijímaných žáků: 30
Přijímací zkoušky: ano

Chceš mít větší jistotu u přijímaček?

Máme pro tebe možnost cvičných přijímaček. Zjisti svou úroveň připravenosti. Přečti si, jak to probíhá.

Nezapomeň!

co můžeš

Test piš modře nebo černě píšící propisovací tužkou (ale ne gumovacím perem a fixy). Měj určitě po ruce kapesník a pití.

co se nesmí

Během zkoušek nesmíš používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, ani chytré hodinky či telefon. A samozřejmě napovídat nebo opisovat.

kdo tvoří test

Test je vytvořený našimi učiteli, kteří mají zkušenosti s prací s testy CERMATu, které jsou u jednotné přijímací zkoušky. Obsah zkoušky vychází z učiva základní školy.

Kde se konají přijímačky
– absolvuješ je v budově Střední odborné školy v Olomouci