585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

Přijímací zkoušky

MŠMT ČR zveřejnilo dne 15. 3. 2021 Opatření obecné povahy (č. j. MSMT-43073/2020-3), kterým změnilo organizaci přijímacího řízení v 1. kole pro školní rok 2021/2022.

Pro denní studium do obou oborů se zkouška v 1. kole bude konat 5. a 7. května 2021 od 9:00 do 10:00 hodin v budově školy.

Zvolený termín školní přijímací zkoušky uchazeči škole oznámí prostřednictvím mailu a to na skola@skolaodborna.cz.

Školní přijímací zkouška na Střední odbornou školu Olomouc spol. s r. o. proběhne  formou testu z českého jazyka a literatury. S sebou je potřeba si přinést  psací potřeby a pozvánku, která bude poslána nejpozději 14 dní před konáním přijímací zkoušky.

V případě nepříznivé epidemiologické situace se bude školní přijímací zkouška konat on-line. O této variantě budou uchazeči včas informováni.

Výsledky budou zveřejněny 19. května 2021 na webových stránkách školy a na veřejné desce na budově školy.

 

 

 

Chceš sdílet příspěvek?

Sdílej