Search

585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

Search
Close this search box.

Přijímací zkouška pro žadatele o obor veřejnosprávní činnost (68-43-M/01 ) v dálkové formě

Na základě stanovených kritérií pro přijímací zkoušky na Střední odbornou školu Olomouc spol. s r. o. v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 a počtu přijatých přihlášek rozhodla ředitelka školy dne 4. 3. 2021 o nekonání stanovené přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury u žadatelů o obor veřejnosprávní činnost (68-43-M/01 ) v dálkové formě. Uchazeči budou přijati na základě doložení ukončení základního vzdělání. Všichni uchazeči budou o této skutečnosti neprodleně informováni.

 

!!Pro uchazeče o denní studium se podmínky přijetí nemění.!!

Chceš sdílet příspěvek?

Sdílej