Search

585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

Search
Close this search box.

Aktuální informace k přijímacím zkouškám

Během přijímacích zkoušek, které se budou na naší škole konat 5. a 7. 5. 2021, je nutné dodržovat povinná hygienická opatření (především mít předepsané ochranné prostředky dýchacích cest, doporučujeme mít s  sebou i náhradní). Podrobné informace k nim naleznete v dokumentech ke stažení a na úřední desce. Jsou také přílohou mailu, který uchazeči obdrží.

Tyto informace budou také součástí pozvánky k přijímací zkoušce, kterou obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou.

Před vykonáním přijímací zkoušky při vstupu do školy předloží uchazeč o studium potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, které není starší 7 dní. Testovat se budou žáci ve své kmenové ZŠ. Potvrzení bude žákovi po zaevidování vráceno.

Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům o studium, nikoliv doprovázejícím osobám. 

Podrobné informace jsou ke stažení v sekci Dokumenty ke stažení.

 

Chceš sdílet příspěvek?

Sdílej