Search

585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

Search
Close this search box.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DNE 10. 6. 2021 – DÁLKOVÉ STUDIUM

REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE VÝSLEDEK

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

109 přijat(a)
110 přijat(a)
111 přijat(a)
112 přijat(a)
113 přijat(a)
114 přijat(a)

 

INFORMACE PRO PŘIJATÉ ŽÁKY

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasíláno poštou, vyzvedněte si je ve škole 14. – 18. 6. 2021 v době od 8 do 16:30 (v pondělí a středu), v ostatní dny do 15 hodin.  Zveřejněním výsledkové listiny přijímacího řízení začíná běžet lhůta 10 pracovních dní pro doručení zápisového lístku do naší školy. Poslední termín pro doručení je 24. 6. 2021. Pokud posíláte zápisový lístek poštou, informujte nás o tom mailem, prosím, budete později vyzváni k účasti na informační schůzce. Zápisový lístek pošlete na adresu:

 

Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o.
Řepčínská 239/101
779 00 Olomouc

 

 

Prosíme všechny přijaté uchazeče, aby nám dali obratem vědět v případě, že nastoupí na jinou školu. Uvolní tak místo dalšímu zájemci. Děkujeme.

 

INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ ŽÁKY

Rozhodnutí o nepřijetí je možno vyzvednout ve škole 14. – 18. 6. 2021 v době od 8 do 15 hodin, jinak bude zasláno poštou. V případě setrvalého zájmu pošlete odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí ve lhůtě 3 pracovních dnů k rukám ředitelky školy, která rozhodnutí vydala. Je pravděpodobné, že se uvolní další místa v souvislosti s kladným vyřízením odvolání na původně zvolené škole uchazečů.

 

Olomouc, 2021-06-10

 

 

RNDr. Hana Blahová
Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o.

Chceš sdílet příspěvek?

Sdílej