Search

585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

Search
Close this search box.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DNE 10. 6. 2021 – DENNÍ STUDIUM

REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE VÝSLEDEK

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

121 nepřijat(a)
122 nepřijat(a)
123 přijat(a)
124 nepřijat(a)
125 přijat(a)
126 přijat(a)
127 přijat(a)
128 přijat(a)
129 nepřijat(a)
130 nepřijat(a)
131 nepřijat(a)
132 přijat(a)
133 nepřijat(a)
134 nepřijat(a)
135 nepřijat(a)
136 nepřijat(a)
137 nepřijat(a)
138 nepřijat(a)
139 přijat(a)
140 přijat(a)
141 přijat(a)
142 nepřijat(a)
143 nepřijat(a)
144 nepřijat(a)
145 nepřijat(a)
146 nepřijat(a)
147 nepřijat(a)
148 přijat(a)
149 nepřijat(a)
150 nepřijat(a)
151 přijat(a)
152 nepřijat(a)
153 přijat(a)
154 nepřijat(a)
155 nepřijat(a)
156 nepřijat(a)
157 přijat(a)
158 nepřijat(a)
159 nepřijat(a)
160 nepřijat(a)
161 nepřijat(a)
162 nepřijat(a)
163 přijat(a)
164 přijat(a)
165 přijat(a)
166 přijat(a)
167 nepřijat(a)
168 přijat(a)
169 nepřijat(a)
170 přijat(a)
171 přijat(a)
172 přijat(a)
173 nepřijat(a)
174 nepřijat(a)
175 přijat(a)
176 nepřijat(a)
177 přijat(a)
178 nepřijat(a)
179 nepřijat(a)
180 přijat(a)
181 přijat(a)
182 nepřijat(a)
183 nepřijat(a)
184 přijat(a)
185 nepřijat(a)
186 nepřijat(a)

 

 

INFORMACE PRO PŘIJATÉ ŽÁKY

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasíláno poštou, vyzvedněte si je ve škole 14. – 18. 6. 2021 v době od 8 do 16:30 (v pondělí a středu), v ostatní dny do 15 hodin.  Zveřejněním výsledkové listiny přijímacího řízení začíná běžet lhůta 10 pracovních dní pro doručení zápisového lístku do naší školy. Poslední termín pro doručení je 24. 6. 2021. Pokud posíláte zápisový lístek poštou, informujte nás o tom mailem, prosím, budete později vyzváni k účasti na informační schůzce. Zápisový lístek pošlete na adresu:

 

Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o.
Řepčínská 239/101
779 00 Olomouc

Prosíme všechny přijaté uchazeče, aby nám dali obratem vědět v případě, že nastoupí na jinou školu. Uvolní tak místo dalšímu zájemci. Děkujeme.

 

INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ ŽÁKY

Rozhodnutí o nepřijetí je možno vyzvednout ve škole 14. – 18. 6. 2021 v době od 8 do 15 hodin, jinak bude zasláno poštou. V případě setrvalého zájmu pošlete odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí ve lhůtě 3 pracovních dnů k rukám ředitelky školy, která rozhodnutí vydala. Je pravděpodobné, že se uvolní další místa v souvislosti s kladným vyřízením odvolání na původně zvolené škole uchazečů.

 

Olomouc, 2021-06-10

 

RNDr. Hana Blahová
Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o.

Chceš sdílet příspěvek?

Sdílej