585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

office 365

přihlášení

Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímací zkouška je jednotná pro všechny uchazeče o středoškolské vzdělání zakončené maturitou. Skládá se z testu z ČESKÉHO JAZYKA a LITERATURY a MATEMATIKY. Výsledek tvoří 60 % přijímacího řízení. Kritéria hodnocení pro přijímací zkoušky pro šk. rok 2021/2022 budou upřesněna Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky do 31. 1. 2021.

Průběh přijímaček
– co tě čeká a jaké jsou možnosti

Název oboru
Forma studia
Délka studia
Způsob ukončení
Počet přijímaných žáků
Přijímací zkoušky
Veřejnosprávní činnost
denní
4
maturita
60
ano
Informační služby a mediální komunikace
denní
4
maturita
25
ano
Veřejnosprávní činnost
dálková
5
maturita
30
ano

Veřejnosprávní činnost

Forma studia: denní
Délka studia: 4
Způsob ukončení: maturita
Počet přijímaných žáků: 60
Přijímací zkoušky: ano

Informační služby
a mediální komunikace

Forma studia: denní
Délka studia: 4
Způsob ukončení: maturita
Počet přijímaných žáků: 25
Přijímací zkoušky: ano

Veřejnosprávní činnost

Forma studia: dálková
Délka studia: 5
Způsob ukončení: maturita
Počet přijímaných žáků: 30
Přijímací zkoušky: ano

Podáš přihlášku

Přihláška je jednotný formulář pro všechny uchazeče o středoškolské vzdělání. Můžeš si ji stáhnout z našich stránek, vyplnit, podepsat, ověřit ve své ZŠ a odevzdat osobně nebo poslat poštou.

než půjdeš na zkoušky

Víme, že se poctivě připravuješ, ale proč nevyužít možnosti vyzkoušet si "přijímačky nanečisto" - u nás ve škole, za stejných podmínek a zpětnou vazbou od našich učitelů?

jdeš na přijímací zkoušku

Přijímací zkoušku tvoří centrálně zadávaný test z českého jazyka a literatury a matematiky. K těmto zkouškám obdržíš pozvánku, abys věděl, kam a kdy se dostavit a co si vzít s sebou.

podej zápisový lítek

Zápisový lístek získáš od své ZŠ. Ten po úspěšném přijetí odevzdáš vyplněný na naší škole do 10 dnů od zveřejnění rozhodnutí a realizaci nejdůležitějšího rozhodnutí v tvém životě máš za sebou!

podepiš smlouvu

Protože jsme soukromá škola, podepíšeme s tebou a tvým zákonným zástupcem platnou smlouvu o vzdělání. To se stane během schůzky, na kterou vás písemně pozveme.

bylo moc uchazečů

Přestože jsi byl úspěšný v přijímacím řízení, nemusíš být přijat pro velký počet uchazečů. Neztrácej hlavu a podej žádost o nové rozhodnutí ředitelce školy. Žádost je ke stažení na našich stránkách.

Cheš mít větší jistotu u přijímaček?

Máme pro tebe možnost cvičných přijímaček. Zjisti svou úroveň připravenosti. Přečti si, jak to probíhá.

Nezapomeň
– co je jednotná přijímací zkouška

co můžeš

U zkoušek piš modře nebo černě píšící propisovací tužkou (ale ne gumovacím perem a fixy), v matematice smíš používat rýsovací potřeby a obyčejnou tužku. Měj určitě po ruce kapesník a pití.

co se nesmí

Během zkoušek nesmíš používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku, matematicko-fyzikální tabulky, ani chytré hodinky či telefon. A samozřejmě napovídat nebo opisovat.

kdo je tvoří

Všechny testy jsou vytvářeny společností CERMAT, proto jsou jednotné pro všechny uchazeče o středoškolské vzdělání s maturitou v celé republice.

Kde se konají přijímačky
– absolvuješ je v budově Střední odborné školy v Olomouci

Den otevřených dveří On-line!

Pro všechny zvědavce, zájemce, rodiče a budoucí studenty. Každý pracovní den od 17–18 jsme tu pro vás. Připojte se k nám přes Google Meet.