Přijímací řízení

Přijímací řízení

 

Přijímací zkouška do obou oborů denního studia bude realizovaná podle aktuální pokynů MŠMT ČR.  

V případě nepříznivé epidemiologické situace se bude školní přijímací zkouška konat on-line. O této variantě budou uchazeči včas informováni.

Pozvánka k přijímací zkoušce bude poslána poštou nejpozději 14 dní před jejím konáním.

Podrobnosti k povinným hygienickým opatřením během přijímacích zkoušek naleznete v dokumentech ke stažení a na úřední desce.

 

Podrobnosti najdete v dokumentu Kritéria přijímacího řízení na našich webových stránkách.

Výsledky budou zveřejněny  na webových stránkách školy a na veřejné desce na budově školy.

Termíny školní přijímací zkoušky
– 5. 5. a 7. 5. 2021 od 9:00

Na základě stanovených kritérií pro přijímací zkoušky na Střední odbornou školu Olomouc spol. s r. o. v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 a počtu přijatých přihlášek rozhodla ředitelka školy dne 4. 3. 2021 o nekonání stanovené přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury u žadatelů o obor veřejnosprávní činnost (68-43-M/01 ) v dálkové formě. Uchazeči budou přijati na základě doložení ukončení základního vzdělání. Všichni uchazeči budou o této skutečnosti neprodleně informováni.

Veřejnosprávní činnost

Forma studia: denní
Délka studia: 4
Způsob ukončení: maturita
Počet přijímaných žáků: 60
Přijímací zkoušky: ano

Informační služby
a mediální komunikace

Forma studia: denní
Délka studia: 4
Způsob ukončení: maturita
Počet přijímaných žáků: 25
Přijímací zkoušky: ano

Veřejnosprávní činnost

Forma studia: dálková
Délka studia: 5
Způsob ukončení: maturita
Počet přijímaných žáků: 30
Přijímací zkoušky: ano

Podáš přihlášku

Přihláška je jednotný formulář pro všechny uchazeče o středoškolské vzdělání. Můžeš si ji stáhnout z našich stránek, vyplnit, podepsat, ověřit ve své ZŠ a odevzdat osobně nebo poslat poštou.

než půjdeš na zkoušky

Víme, že se poctivě připravuješ, ale proč nevyužít možnosti vyzkoušet si "přijímačky nanečisto" - u nás ve škole, za stejných podmínek a zpětnou vazbou od našich učitelů?

jdeš na přijímací zkoušku

Přijímací zkouška je formou testu z českého jazyka a literatury, který vychází z učiva základní školy a je tvořený podle testů CERMATu. K přijímací zkoušce obdržíš pozvánku, abys věděl, kam a kdy se dostavit a co si vzít s sebou.

podej zápisový lítek

Zápisový lístek získáš od své ZŠ. Ten po úspěšném přijetí odevzdáš vyplněný na naší škole do 10 dnů od zveřejnění rozhodnutí a realizaci nejdůležitějšího rozhodnutí v tvém životě máš za sebou!

podepiš smlouvu

Protože jsme soukromá škola, podepíšeme s tebou a tvým zákonným zástupcem platnou smlouvu o vzdělání. To se stane během schůzky, na kterou vás písemně pozveme.

bylo moc uchazečů

Přestože jsi byl úspěšný v přijímacím řízení, nemusíš být přijat pro velký počet uchazečů. Neztrácej hlavu a podej žádost o nové rozhodnutí ředitelce školy. Žádost je ke stažení na našich stránkách.

Chceš mít větší jistotu u přijímaček?

Máme pro tebe možnost cvičných přijímaček. Zjisti svou úroveň připravenosti. Přečti si, jak to probíhá.

Nezapomeň!

co můžeš

Test piš modře nebo černě píšící propisovací tužkou (ale ne gumovacím perem a fixy). Měj určitě po ruce kapesník a pití.

co se nesmí

Během zkoušek nesmíš používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, ani chytré hodinky či telefon. A samozřejmě napovídat nebo opisovat.

kdo tvoří test

Test je vytvořený našimi učiteli, kteří mají zkušenosti s prací s testy CERMATu, které jsou u jednotné přijímací zkoušky. Obsah zkoušky vychází z učiva základní školy.

Kde se konají přijímačky
– absolvuješ je v budově Střední odborné školy v Olomouci