Přijímací řízení

ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (63-43-M/01) 

Maximální počet přijímaných žáků: 60


ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM INFORMAČNÍ SLUŽBY A MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE (72-41-M/01)

Maximální počet přijímaných žáků: 25


PĚTILETÉ DÁLKOVÉ STUDIUM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (63-43-M/01)

Maximální počet přijímaných žáků: 30


Kritéria přijímacího řízení

 

Na základě platné legislativy  budeme  při hodnocení výsledků přijímací řízení ke vzdělávání na naší škole postupovat podle následujících kritérií:

1) výsledky jednotné přijímací zkoušky: Zkouška se skládá z testu z českého jazyka a literatury a z matematiky, koná se pouze v 1. kole přijímacího řízení, uchazeč ji může konat 2x, v prvním termínu ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě, ve druhém termínu  ve škole uvedené v přihlášce na druhém místě. Do hodnocení se bude započítávat lepší výsledek každého testu.

2)  hodnocení  na vysvědčení na konci 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku základní školy

Bližší informace k přijímacímu řízení nalezte zde.


DENNÍ FORMA STUDIA

Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podává uchazeč o studium ředitelce školy, a to nejpozději do 1. 3. 2017.
Přihláška pro denní studium ke stažení zde (vyplňte přední i zadní stranu přihlášky, tiskněte pokud možno oboustranně).

Termíny jednotné přijímací zkoušky:
12. 4. 2017 – 1. řádný termín centrálně zadávaných testů (náhradní termín 11. 5. 2017)
19. 4. 2017 – 2. řádný termín centrálně zadávaných testů (náhradní termín 12. 5. 2017)

DÁLKOVÁ FORMA STUDIA

Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podává uchazeč o studium řediteli školy, a to nejpozději do 1. 3. 2017. V dalších kolech nebudou uchazeči  o přijetí k dálkovému studiu jednotnou zkoušku konat, budou přijímáni  na základě doložení ukončení základního vzdělání a motivačního pohovoru až do naplnění plánované kapacity.
Přihláška pro dálkové  studium ke stažení zde (vyplňte přední i zadní stranu přihlášky, tiskněte pokud možno oboustranně).

Termíny jednotné přijímací zkoušky:
12. 4. 2017 – 1. řádný termín centrálně zadávaných testů (náhradní termín 11. 5. 2017)
19. 4. 2017 – 2. řádný termín centrálně zadávaných testů (náhradní termín 12. 5. 2017)

Komentáře jsou vypnuty.