Seznamovací pobyt 2014

První zářijové dny se sešla nová třída prvňáků na seznamovacím pobytu v Ramzové v Jeseníkách. Ačkoliv počasí nebylo z nejkrásnějších, na stmelování to nemělo vliv. 25 studentů se mělo možnost poznat během různých aktivit nejen mezi sebou, ale také se svým třídním Mgr. Jaroslavem Glacnerem. Jak se ukázalo, třída to bude všestranná –…

přečtě te si

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení 2015

V reprezentativních prostorách Obřadní síně olomoucké radnice předala 4. 6. 2015 třídní učitelka Mgr. Šárka Miklíková maturitní vysvědčení absolventům denního studia oboru Veřejnosprávní činnost. Předávání vysvědčení se zúčastnili ředitelka školy RNDr. Hana Blahová, radní, ale také rodiče a kamarádi studentů.

přečtě te si

I.A v ZOO na Svatém Kopečku

Poslední červnové dny ve škole bývají zpestřeny výlety. Jeden takový výlet si naplánovala třída I.A se svým třídním učitelem Mgr. J. Glacnerem do ZOO na Svatém Kopečku. Z fotek je patrné, že si studenti výlet rozhodně užili.

přečtě te si

Předávání vysvědčení 1. ročníku

V pátek 26. června 2015 se v prostorách hotelu Flora konalo předávání vysvědčení studentům 1. ročníku Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o. Tato událost byla spojena se slavnostním obědem, kterého se kromě třídního učitele Mgr. J. Glacnera také zúčastnila ředitelka školy RNDr. Hana Blahová.

přečtě te si