I.A v ZOO na Svatém Kopečku

Poslední červnové dny ve škole bývají zpestřeny výlety. Jeden takový výlet si naplánovala třída I.A se svým třídním učitelem Mgr. J. Glacnerem do ZOO na Svatém Kopečku. Z fotek je patrné, že si studenti výlet rozhodně užili.

přečtě te si

Předávání vysvědčení 1. ročníku

V pátek 26. června 2015 se v prostorách hotelu Flora konalo předávání vysvědčení studentům 1. ročníku Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o. Tato událost byla spojena se slavnostním obědem, kterého se kromě třídního učitele Mgr. J. Glacnera také zúčastnila ředitelka školy RNDr. Hana Blahová.

přečtě te si