Úřední den

Interview Kristýny Ponížilové s žákyní IIIA  Libuší Ligockou o úředním dnu Jak se ti líbí úřední dny na této škole? Zpočátku bylo celkem těžké si zvyknout, že každou první středu v měsíci si musíme brát společenské oblečení, dokonce i teď se mi občas stane, že na úřední den zapomenu, ale už…

přečtě te si

Příjimací řízení 2016

Přijímací řízení pro školní rok 2016 – 2017 DENNÍ A DÁLKOVÉ STUDIUM   Ředitelka Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o. vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2016/2017. V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,…

přečtě te si

Soutěž Business English

Ve středu 5. 11. 2015 se studentka II. ročníku naší školy zúčastnila 1. ročníku soutěže Business English na Obchodní akademii v Přerově, kde v konkurenci studentů, zejména 4. ročníků, obsadila dělené čtvrté místo. Vzhledem k vysoké úrovni znalostí všech účastníků, kdy o umístění rozhodovaly i půlbody, si nepopulárního čtvrtého místa…

přečtě te si

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Žáky, rodiče, výchovné poradce a všechny další zájemce zveme na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 5. 11. a 2. 12. 2015, 6. 1. a 20. 1. 2016 | 10:00 – 16:00 hod Navštivte stánek a prezentaci školy na těchto akcích: Scholaris Olomouc           25. – 26. 11 2015    SŠ polytechnická,…

přečtě te si

Interaktivní semináře

Dne 22. 10. 2015 proběhly ve škole interaktivní semináře studentů Pdf UP v Olomouci Jakuba Fraňka a Ivany Procházkové ve spolupráci s dTestem. Čtvrtý ročník se účastnil semináře na téma Nákup, záruka a reklamace a druhý a třetí ročník semináře na téma Co je smlouva a co z ní vyplývá.…

přečtě te si