Fotografování ve školním roce 2018/19

Plánované akce: 10. se žáci celé školy zúčastní představení anglického divadla a 18. 10. žáci I. a II. ročníků v rámci TV zúčastní bowlingu 10. – 1- 11. budou ve škole postupně probíhat semináře a besedy se členy organizace Nugis. Finem, z. s. 10. se 6 žáků IV. ročníků spolu s výchovnou…

přečtě te si

Projekt EDISON

Ve spolupráci s organizací AIESEC rámci projektu Edison Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o.  v týdnu 10.- 14. 9. 2018 hostí 3 studenty z Indie, Gruzia a Jordánska. AIESEC je největší studenty řízená organizace na světě, která přispívá společnosti rozvojem mladých lidí a příležitostmi v mezinárodním prostředí. AIESEC existuje od roku 1948 a působí…

přečtě te si

Druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

II. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Ředitelka Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o., Řepčínská 239/101, 779 00 Olomouc vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019. V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský…

přečtě te si

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DNE 30. 5. 2018

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Obor veřejnosprávní činnost, 2. kolo – 30. 5. 2018   Registrační číslo Obor Body za známky ze ZŠ Výsledek 81 Veřejnosprávní činnost 26 Přijat 82 Veřejnosprávní činnost 26 Nedostavil se k PZ 83 Veřejnosprávní činnost 24 Přijat 84 Veřejnosprávní činnost 28 Přijat 85 Veřejnosprávní činnost 24 Přijat 86…

přečtě te si

Mléko a my 2017

Od září 2017 mají žáci základních a středních škol nárok na neochucené mléčné výrobky ZCELA ZDARMA. Propagační akce Mléko a my 2017 probíhá na území České republiky od 4. 9. 2017 0:00 do 31. 10. 2017 23:59. Akci pořádá LAKTEA, o.p.s., se sídlem Krajní 680, 252 42 Jesenice u Prahy,…

přečtě te si

Dny otevřených dvěří

Zveme Vás na dny otevřených dvěří.  V určené dny vždy 8:30–16:00 hodin. 9. 11. 2017 29. 11. 2017 13. 12. 2017 10. 1. 2018 24. 1. 2018 7. 2. 2018   Těšíme se na Vás.  

přečtě te si

Informace pro přijaté žáky

Vážení rodiče, milí uchazeči, zveřejněním oficiální  výsledkové listiny jednotné přijímací zkoušky v pátek 28. 4. 2017 začíná běžet lhůta deseti pracovních dní pro doručení zápisového lístku.  Termín  pro doručení zápisového lístku tedy končí 16. 5. 2017. Zbylá poté místa budou nabídnuta uchazečům ve  druhém kole přijímacího řízení.   Vyplněný zápisový lístek…

přečtě te si