Interaktivní semináře

Dne 22. 10. 2015 proběhly ve škole interaktivní semináře studentů Pdf UP v Olomouci Jakuba Fraňka a Ivany Procházkové ve spolupráci s dTestem. Čtvrtý ročník se účastnil semináře na téma Nákup, záruka a reklamace a druhý a třetí ročník semináře na téma Co je smlouva a co z ní vyplývá.…

přečtě te si

Burza práce

V úterý 20. 10. 2015 žáci čtvrtého ročníku navštívili Burzu práce a vzdělávání v Olomouci, která se konala na výstavišti Flora. V rámci přednášky o situaci na trhu práce v Olomouckém kraji získali informace nejen k učivu, ale i k aktuálnímu stavu zaměstnanosti v různých odvětvích v našem kraji.

přečtě te si

Beseda s exekutorem

  V úterý 13. 10. 2015 navštívil naši školu pan Bc. J. Juřena, který je exekutorským vykonavatelem, aby vedl besedu se žáky čtvrtého ročníku na téma mobiliární exekuce. Výklad obohatil o zajímavé poznatky  a zkušenosti z praxe.

přečtě te si

Debatiáda na Gymnáziu Čajkovského

Ve čtvrtek 8. října 2015 se naši studenti zúčastnili nelítostného klání v debatování na půdě Gymnázia Čajkovského v Olomouci. Ačkoliv nevyhráli, je důvod jim pogratulovat, protože v této soutěži byli naprostými nováčky a ukázali, že budou velmi nebezpečnými soupeři v dalších debatiádách.

přečtě te si

Adaptační pobyt 2015

První zářijové dny strávili naši prvňáčci na adaptačním pobytu v Radíkově u Olomouce. Jak je z fotek patrné, seznamovák splnil očekávání – hry, povídání, sranda, noční pasování vytvořily dvě bezvadné party, kterým přejeme, aby tyto nezapomenutelné zážitky byly prvními ze spousty dalších dobrodružného středoškolského života.    

přečtě te si

Zapojili jsme se do Výzvy 56 OPVK, vyhlašujeme výběrové řízení na realizaci vzdělávacích jazykových pobytů pro učitele a žáky. více na stránce projekty

přečtě te si

Podzimní maturita

Maturitní zkoušky v podzimním termínu školního roku 2015/2016: Společná část 1.-4. 9. 2015  (koná se na Střední škole technické a obchodní v Olomouci, Kosinova 4, viz pozvánka) Praktická část 9. 9. 2015 od 12:00  (Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o.) Ústní část 14. 9. 2015 od 8:00 (Střední…

přečtě te si

Seznamovací pobyt 2014

První zářijové dny se sešla nová třída prvňáků na seznamovacím pobytu v Ramzové v Jeseníkách. Ačkoliv počasí nebylo z nejkrásnějších, na stmelování to nemělo vliv. 25 studentů se mělo možnost poznat během různých aktivit nejen mezi sebou, ale také se svým třídním Mgr. Jaroslavem Glacnerem. Jak se ukázalo, třída to bude všestranná –…

přečtě te si

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení 2015

V reprezentativních prostorách Obřadní síně olomoucké radnice předala 4. 6. 2015 třídní učitelka Mgr. Šárka Miklíková maturitní vysvědčení absolventům denního studia oboru Veřejnosprávní činnost. Předávání vysvědčení se zúčastnili ředitelka školy RNDr. Hana Blahová, radní, ale také rodiče a kamarádi studentů.

přečtě te si

I.A v ZOO na Svatém Kopečku

Poslední červnové dny ve škole bývají zpestřeny výlety. Jeden takový výlet si naplánovala třída I.A se svým třídním učitelem Mgr. J. Glacnerem do ZOO na Svatém Kopečku. Z fotek je patrné, že si studenti výlet rozhodně užili.

přečtě te si