Exkurze na Krajském soudu

19. 1. 2017 navštívili žáci třetího ročníku opět Krajský soud v Olomouci, tentokrát za účelem exkurze po budově. Budovou nás prováděla paní Mužná, která seznámila žáky s organizací soudu. Zavedla nás na jednotlivá oddělení, vysvětlila systém vedení spisů, ukázala různé jednací síně, a spisovnu, vše s vyčerpávajícím komentářem.

přečtě te si

Přednáška p. Bc. Juřeny

Dne 13. 10. 2016 se uskutečnila na naší škole přednáška vedená panem Bc. Juřenou, exekutorským vykonavatelem. Určena byla pro čtvrtý ročník, v rámci odborného semináře Exekuce vyučovaným Mgr. Miklíkovou. Vzhledem k tomu, že žáci již některé znalosti z této oblasti měli, mohli jsme přednášku zaměřit na zkušenosti z praxe a detailnější…

přečtě te si

Do nového roku, Vám přejeme nejen mnoho úsměvů. Ale i pohody, štěstí a krásných dnů. Těšíme se na Vás v novém roce.    

přečtě te si

Úřední den

Interview Kristýny Ponížilové s žákyní IIIA  Libuší Ligockou o úředním dnu Jak se ti líbí úřední dny na této škole? Zpočátku bylo celkem těžké si zvyknout, že každou první středu v měsíci si musíme brát společenské oblečení, dokonce i teď se mi občas stane, že na úřední den zapomenu, ale už…

přečtě te si

Příjimací řízení 2016

Přijímací řízení pro školní rok 2016 – 2017 DENNÍ A DÁLKOVÉ STUDIUM   Ředitelka Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o. vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2016/2017. V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,…

přečtě te si

Soutěž Business English

Ve středu 5. 11. 2015 se studentka II. ročníku naší školy zúčastnila 1. ročníku soutěže Business English na Obchodní akademii v Přerově, kde v konkurenci studentů, zejména 4. ročníků, obsadila dělené čtvrté místo. Vzhledem k vysoké úrovni znalostí všech účastníků, kdy o umístění rozhodovaly i půlbody, si nepopulárního čtvrtého místa…

přečtě te si