Dny otevřených dveří

Zveme Vás na dny otevřených dveří v naší škole. 5. listopadu 2019 28. listopadu 2019 4. prosimce 2019 15. ledna 2020 29. ledna 2020 12. února 2020    

přečtě te si

Ředitelské volno

ROZHODNUTÍ O VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA Na základě ustanovení § 24, odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vyhlašuji  volno na čtvrtek 3. 1. 2019 a pátek 4. 1. 2019 z organizačních  důvodů.  

přečtě te si

Fotografování ve školním roce 2018/19

Plánované akce: 10. se žáci celé školy zúčastní představení anglického divadla a 18. 10. žáci I. a II. ročníků v rámci TV zúčastní bowlingu 10. – 1- 11. budou ve škole postupně probíhat semináře a besedy se členy organizace Nugis. Finem, z. s. 10. se 6 žáků IV. ročníků spolu s výchovnou…

přečtě te si