Úřední den

uredni-den

Interview Kristýny Ponížilové s žákyní IIIA  Libuší Ligockou o úředním dnu Jak se ti líbí úřední dny na této škole? Zpočátku bylo celkem těžké si zvyknout, že každou první středu v měsíci si musíme brát společenské oblečení, dokonce i teď se mi občas stane, že na úřední den zapomenu, ale už…

přečtě te si

Příjimací řízení 2016

ggg

Přijímací řízení pro školní rok 2016 – 2017 DENNÍ A DÁLKOVÉ STUDIUM   Ředitelka Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o. vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2016/2017. V souladu s § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,…

přečtě te si

Soutěž Business English

IMG_5265

Ve středu 5. 11. 2015 se studentka II. ročníku naší školy zúčastnila 1. ročníku soutěže Business English na Obchodní akademii v Přerově, kde v konkurenci studentů, zejména 4. ročníků, obsadila dělené čtvrté místo. Vzhledem k vysoké úrovni znalostí všech účastníků, kdy o umístění rozhodovaly i půlbody, si nepopulárního čtvrtého místa…

přečtě te si

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Žáky, rodiče, výchovné poradce a všechny další zájemce zveme na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 5. 11. a 2. 12. 2015, 6. 1. a 20. 1. 2016 | 10:00 – 16:00 hod Navštivte stánek a prezentaci školy na těchto akcích: Scholaris Olomouc           25. – 26. 11 2015    SŠ polytechnická,…

přečtě te si

Interaktivní semináře

lof

Dne 22. 10. 2015 proběhly ve škole interaktivní semináře studentů Pdf UP v Olomouci Jakuba Fraňka a Ivany Procházkové ve spolupráci s dTestem. Čtvrtý ročník se účastnil semináře na téma Nákup, záruka a reklamace a druhý a třetí ročník semináře na téma Co je smlouva a co z ní vyplývá.…

přečtě te si