Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení:

Kritérium 1 (K1) – průměrný prospěch dosažený v I. a II. pololetí 8. ročníku a v I. pololetí
9. ročníku ZŠ je hodnocen max. 66 body
Kritérium 2 (K2) – v případě rovnosti bodů u kritéria K1 je dalším kritériem lepší průměr
v 1. pololetí 9. ročníku
Kritérium 3 (K3) – v případě rovnosti bodů u kritéria K2 je dalším kritériem lepší známka
z českého jazyka v 1. pololetí 9. ročníku.

 

Svůj úmysl vzdělávat se na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. potvrdí uchazeč
nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku do 15. 7. 2020.

V nejbližších dnech budete vyzváni k převzetí Rozhodnutí o přijetí na informační schůzce,
kde můžete odevzdat zápisový lístek a dostanete další informace důležité pro zahájení studia.

V případě, že obdržíte nebo jste obdrželi kladné vyrozumění na odvolání o nepřijetí z prvního kola,
obratem nás, prosím, o této skutečnosti informujte. Volné místo bude nabídnuto dalšímu uchazeči.

Pokud ve druhém kole přijímacího řízení na naší škole byli vyrozuměni o nepřijetí, rozhodnutí
nemusí být konečné a během několika dní Vám můžeme nabídnout uvolněné místo po uchazeči,
který dostane kladnou odpověď z jiné školy.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání na střední škole bude zasláno poštou.

RNDr. Hana Blahová,
ředitelka školy, v. r.

Olomouc, 30. 6. 2020

Komentáře jsou vypnuty.