585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

úřední hodiny

Návštěvu sekretariátu, ředitelky školy a výchovné poradkyně je nutné si vždy domluvit telefonicky na telefonní číslech 585 411 935, 603 864 891 (sekretariát), 725 485 627 (RNDr. H. Blahová, ředitelka školy), 731 163 085 (Mgr. I. Stejskalová, výchovná poradkyně, školní psycholog a  metodik prevence).

Chceš sdílet příspěvek?

Sdílej