Search

585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

Search
Close this search box.

Výsledky přijímací zkoušky

Výsledky JPZ zpřístupní CERMAT škole nejpozději v pátek 28. dubna 2023. Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, bude umožněno seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a využít práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí v budově Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o., ul. Řepčínská 239/101, Olomouc, v kanceláři ředitelky školy, dne 28. 4. 2023 v době od 14:00 do 16:00 hodin.

Od 17:00 hodin zveřejní ředitelka školy dle § 183 školského zákona SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ (v anonymizované podobě pod přiděleným registračním číslem) na webových stránkách školy a na úřední desce školy u vchodu do budovy. Rovněž bude zveřejněn seznam s celkovým pořadím všech uchazečů.

Chceš sdílet příspěvek?

Sdílej