Search

585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

Search
Close this search box.

Zrušení testování od 19. 2. 2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ruší od 19. 2. 2022 ve všech školách a školských zařízeních testování dětí, žáků, studentů i zaměstnanců. Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření se s účinností od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady. Zákonní zástupci/zaměstnanci/žáci/studenti již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test. Nadále však bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu.

Nadále platí, že žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského
zařízení.
V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské
zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě
nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona
č. 258/2000 Sb.). Škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy
o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění.
Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

Chceš sdílet příspěvek?

Sdílej