Projekty

Škola se aktivně zapojuje do rozmanitých projektů vyhlášených různými institucemi. Nejčastěji se jedná o projekty Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Projekty směřují k různorodým cílům: zkvalitnění IT zázemí, zvýšení bezpečnosti ve škole, prohloubení čtenářské gramotnosti či mezinárodní školní spolupráci. Z nejzvýznamnějších lze jmenovat projekt Comenius, do něhož byli zapojeni jak studenti, tak pedagogové škol sedmi evropských zemí. V současné době se škola zaměřuje na projekty určené především pro žáky, které by měly vést k rozvoji jejich znalostí a dovedností.

Komentáře jsou vypnuty.