Charita

Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o. vždy podporovala různé charitativní akce. Často se jich účastní z podnětu žáků –  zorganizovali například sbírku pro dětský domov či útulek pro zvířata. Škola sama dlouhodobě podporovala konžského chlapce v jeho studiu v rámci Adopce na dálku. Po jeho úspěšném absolvování se škola zapojila do známého projektu Dobrý anděl, kdy jednou za rok studenti, pedagogové a zaměstnanci školy přispívají dobrovolnou částkou na jeho transparentní účet. Nákupem reklamních předmětů Fondu Sidus, z. ú., podporují žáci i zaměstnanci školy Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc. Škola se tak podílí na společenském formování morálních hodnot, které jsou její prioritou.

Ve školním roce 2014-2015 jsme přispěli částkou 4 000 Kč.

Ve školním roce 2015-2016 jsme přispěli částkou 5 500 Kč.

Ve školním roce 2016-2017 jsme přispěli částkou 5 200 Kč.

andele  logo_da


Světluška

Již od roku 2003 se každoročně, koná charitativní akce Světluška, což je projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který se snaží pomáhat nevidomým dětem i dospělým z celé České republiky. Díky finančním darům je možné přispět na speciální pomůcky, které „mluví“ nebo mají hmatový display, na psí vodicí pomocníky či osobní asistenty pro nevidící děti

Této sbírkové akce se už od roku 2009 účastní i žáci SOŠ Olomouc spol. s r. o.  Rozšiřují tak řady tisíců dobrovolníků, kteří se do této akce v celé České republice zapojují.

Touto cestou bychom jim i všem, kteří alespoň malou částkou tuto akci podpořili, chtěli vyjádřit poděkování a věříme, že i v budoucnu se tohoto projektu budeme účastnit.

 

Do lucerniček se podařilo nasbírat:

2009 – 13 816 Kč | 2010 – 7 316 Kč | 2011 – 10 541 Kč | 2012 – 3 281  Kč | 2013 – 4 211 Kč | 2014 – 3 181 Kč | 2015 – 3 292 Kč | 2016 – 3 719 Kč

 


Víčka pro Adélku

Sbíráme PET víčka pro Adélku, která trpí vzácným genetickým syndromem Phelan Mc Dermid. Výtěžek z výkupu víček je určen na pořízení kompenzačních pomůcek a na úhrady rehabilitačních služeb, které Adélka potřebuje.

Komentáře jsou vypnuty.