Aktiv

Aktiv je orgánem žáků, který umožňuje nejméně jednou měsíčně diskutovat s vedením školy a který demokratickou cestou hledá a nalézá nejvhodnější řešení jejich problémů, uspokojování jejich potřeb a zájmů. Aktiv žáků spolupracuje především s ředitelkou školy, školním speciálním pedagogem, koordinátorem prevence a třídními učiteli. Dle potřeby zve na své zasedání ostatní vyučující. Žáci mají možnost vyjádřit se k problémům ve výuce, k chodu školy, k sortimentu kantýny apod. Aktiv žáků má pevnou strukturu schůzek a tou je 1. středa v měsíci. Vznikne-li potřeba, je možnost svolat mimořádný aktiv. V aktivu jsou zastoupeny všechny třídy. Každá třída vysílá 2 své zástupce. Většinou to jsou představitelé třídní samosprávy. Zástupci tříd jsou tak seznámeni s plánovanými akcemi školy a tyto informace následně předávají své třídě.

Komentáře jsou vypnuty.