VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DNE 30. 5. 2018

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Obor veřejnosprávní činnost, 2. kolo – 30. 5. 2018

 

Registrační číslo Obor Body za známky ze ZŠ Výsledek
81 Veřejnosprávní činnost 26 Přijat
82 Veřejnosprávní činnost 26 Nedostavil se k PZ
83 Veřejnosprávní činnost 24 Přijat
84 Veřejnosprávní činnost 28 Přijat
85 Veřejnosprávní činnost 24 Přijat
86 Veřejnosprávní činnost 26 Nedostavil se k PZ
87 Veřejnosprávní činnost 26 Přijat

 

 

Vážení rodiče, milí uchazeči,

zveme Vás na INFORMAČNÍ SCHŮZKU pro přijaté žáky, která se bude konat

v pondělí 4. 5. 2018 v 15:00 hodin v budově školy.

Bude Vám předáno Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, sdělíme Vám všechny potřebné informace týkající se zahájení a průběhu studia.

Zveřejněním oficiální výsledkové listiny začíná běžet lhůta deseti pracovních dní pro doručení zápisového lístku na naši školu. Vyplněný zápisový lístek (podepsaný zákonným zástupcem i žákem) můžete předat škole na informační schůzce.

Pokud se schůzky nemůžete zúčastnit, doručte zápisový lístek na adresu školy:

Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o.
Řepčínská 239/101
779 00 Olomouc

Poslední termín pro doručení zápisového lístku je 13. 6. 2018.

Na setkání se těší Vaši budoucí učitelé i spolužáci.

Olomouc, 30. 5. 2018

Komentáře jsou vypnuty.