VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DNE 27. 4. 2018

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DNE 27. 4. 2018

 

INFORMACE PRO PŘIJATÉ ŽÁKY

Vážení rodiče, milí uchazeči,zveme Vás na INFORMAČNÍ SCHŮZKU  pro přijaté žáky, která se bude konat ve čtvrtek dne 3. 5. 2018 v 15:00 hodin v budově školy.Bude Vám předáno Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání,  sdělíme Vám všechny potřebné informace týkající se zahájení a průběhu studia. Zveřejněním oficiální  výsledkové listiny jednotné přijímací zkoušky v pátek 27. 4. 2018 začíná běžet lhůta deseti pracovních dní pro doručení zápisového lístku na naši školu.  Vyplněný zápisový lístek (podepsaný zákonným zástupcem i žákem) můžete předat škole na informační schůzce.Pokud se schůzky nemůžete zúčastnit, doručte zápisový lístek na adresu školy:Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o.
Řepčínská 239/101
779 00 Olomouc

 

Poslední termín  pro doručení zápisového lístku je 15. 5. 2018.Na setkání se těší Vaši budoucí učitelé i spolužáci.

 

INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ ŽÁKY

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si můžete vyzvednout osobně (pouze zákonný zástupce uvedený v přihlášce) ve čtvrtek 3. 5. 2018 v 14:00 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou na adresu zákonného zástupce. Odvolání proti nepřijetí je možno podat nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho doručení (poštou resp. osobního vyzvednutí). 

 

Olomouc, 27. 4. 2018


Komentáře jsou vypnuty.