Uplatnění

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Absolvent vzdělávacího programu studijního oboru veřejnoprávní činnost disponuje kompetencemi pro činnost referenta státní správy, samosprávy na obecních, městských a magistrátních úřadech. Uplatní se v oblasti hospodaření s majetkem obce, umí vést evidenci podle závazně platných předpisů, agendu správních a samosprávných komisí. Orientuje se v práci související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením. Může se uplatnit i na úřadech práce, v advokacii, soudnictví. Může pracovat v celní správě, ve vzdělávacích firmách, v různých nadacích.

Absolvent může dále studovat na vyšších odborných školách i na školách vysokých.

 

INFORMAČNÍ SYSTÉMY A MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE

Absolvent vzdělávacího programu studijního oboru informační služby a mediální komunikace disponuje kompetencemi pro činnost v oblasti všech druhů médií, public relations, výzkumných agentur, stejně jako dalších pracovišť marketingové a veřejné komunikace. Uplatní se v oblasti komunikace písemné i ústní. Ovládá jazykovou normu (ústní i písemnou). Může se uplatnit i na úřadech, nejen jako mluvčí.

Absolvent může dále studovat na vyšších odborných školách i na školách vysokých.

Komentáře jsou vypnuty.