VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DNE 29. 4. 2019

Vážení rodiče, milí uchazeči,

zveme Vás na INFORMAČNÍ SCHŮZKU pro přijaté žáky, která se bude konat

v pondělí 6. 5. 2019 v 15:00 hodin v budově školy.

Bude Vám předáno Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, sdělíme Vám všechny potřebné informace týkající se zahájení a průběhu studia.

Zveřejněním oficiální výsledkové listiny začíná běžet lhůta deseti pracovních dní pro doručení zápisového lístku na naši školu. Vyplněný zápisový lístek (podepsaný zákonným zástupcem i žákem) můžete předat škole na informační schůzce.

Pokud se schůzky nemůžete zúčastnit, doručte zápisový lístek

na adresu školy:

Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o.
Řepčínská 239/101
779 00 Olomouc

Poslední termín pro doručení zápisového lístku je 14. 5. 2019.

Na setkání se těší Vaši budoucí učitelé i spolužáci.

Olomouc, 29. 4. 2019

 

Výsledky ke stažení v pdf

Komentáře jsou vypnuty.