Příjímací řízení

Ředitelka Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o. vyhlašuje první kolo přijímacího řízení včetně maximálního počtu přijímaných uchazečů pro:

 

ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (63-43-M/01) 

Maximální počet přijímaných žáků: 60


ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM INFORMAČNÍ SLUŽBY A MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE (72-41-M/01)

Maximální počet přijímaných žáků: 25


PĚTILETÉ DÁLKOVÉ STUDIUM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (63-43-M/01)

Maximální počet přijímaných žáků: 30


Kritéria přijímacího řízení

 

NA ZÁKLADĚ PODANÉ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU UCHAZEČ OBDRŽÍ POZVÁNKU K PŘIJÍMACÍMU  ŘÍZENÍ

 

Přijati budou všichni uchazeči podle dosaženého počtu bodů  do naplnění kapacity jednotlivých oborů  vzdělání.

Dle platné legislativy  budeme  při hodnocení výsledků přijímací řízení ke vzdělávání na naší škole postupovat podle následujících kritérií:
Studijní předpoklady uchazečů budou posuzovány na základě:
– pololetního vysvědčení 9. r. základní školy, u uchazečů o dálkové studium závěrečného vysvědčení základní školy  (maximální počet 60 bodů)
– výsledků jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky (maximální počet 100 bodů)

 

Jednotné přijímací testy z českého jazyka a matematiky se v 1. kole uskuteční ve dnech 12. 4. 2018 a 16. 4 2018 dle pozvánky. Pořadí přijatých žáků bude zveřejněno  na úřední desce školy a webových stránkách školy pod přiděleným registračním číslem uchazeče.

Na webových stránkách školy bude také po každém kole přijímacího řízení zveřejněn počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání.

Bližší informace k přijímacímu řízení nalezte zde.


DENNÍ FORMA STUDIA

Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podává uchazeč o studium ředitelce školy, a to nejpozději do 1. 3. 2018.
Přihláška pro denní studium ke stažení zde (vyplňte přední i zadní stranu přihlášky, tiskněte pokud možno oboustranně).

Termíny jednotné přijímací zkoušky:
12. 4. 2018 – 1. řádný termín jednotné zkoušky (náhradní termín 10. 5. 2018)
16. 4. 2018 – 2. řádný termín jednotné zkoušky (náhradní termín 11. 5. 2018)

 

DÁLKOVÁ FORMA STUDIA

Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podává uchazeč o studium ředitelce školy, a to nejpozději do 1. 3. 2018.
Přihláška pro dálkové  studium ke stažení zde (vyplňte přední i zadní stranu přihlášky, tiskněte pokud možno oboustranně).

Termíny jednotné přijímací zkoušky:
12. 4. 2018 – 1. řádný termín jednotné zkoušky (náhradní termín 10. 5. 2018)
16. 4. 2018 – 2. řádný termín jednotné zkoušky (náhradní termín 11. 5. 2018)

 

 

Komentáře jsou vypnuty.