Příjímací řízení

Přijímací zkoušky 2019

 

Ředitelka Střední odborné školy Olomouc spol. s r. o. vyhlašuje první kolo přijímacího řízení včetně maximálního počtu přijímaných uchazečů pro

ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (63-43-M/01) 

Maximální počet přijímaných žáků: 60

ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM INFORMAČNÍ SLUŽBY A MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE (72-41-M/01)

Maximální počet přijímaných žáků: 25

PĚTILETÉ DÁLKOVÉ STUDIUM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (63-43-M/01)

Maximální počet přijímaných žáků: 30

Kritéria přijímacího řízení

Na základě platné legislativy  budeme  při hodnocení výsledků přijímací řízení ke vzdělávání na naší škole postupovat podle následujících kritérií:
Studijní předpoklady uchazečů budou posuzovány na základě:
– pololetního vysvědčení 9. r. základní školy, u uchazečů o dálkové studium závěrečného vysvědčení základní školy  (maximální počet 60 bodů)
– výsledků jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky (maximální počet 100 bodů)

Na základě podané přihlášky ke studiu uchazeč obdrží pozvánku.

Přijati budou všichni uchazeči podle dosaženého počtu bodů  do naplnění kapacity jednotlivých oborů  vzdělání.

O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě těchto zveřejněných kritérií.

 

 

NA ZÁKLADĚ PODANÉ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU UCHAZEČ OBDRŽÍ POZVÁNKU K PŘIJÍMACÍMU  ŘÍZENÍ

Jednotné přijímací testy z českého jazyka a matematiky se uskuteční ve dnech 12. 4. 2019 a 15. 4 2019 dle pozvánky a pořadí přijatých žáků zveřejněno  na úřední desce školy a webových stránkách školy (www.skolaodborna.cz) pod přiděleným registračním číslem uchazeče.

Na webových stránkách školy bude také po každém kole přijímacího řízení zveřejněn počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání.

DENNÍ FORMA STUDIA

Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podává uchazeč o studium ředitelce školy, a to nejpozději do 1. 3. 2019.
Přihláška pro denní studium ke stažení zde (vyplňte přední i zadní stranu přihlášky, tiskněte pokud možno oboustranně).

Termíny jednotné přijímací zkoušky:
12. 4. 2019 – 1. řádný termín jednotné zkoušky (náhradní termín 13. 5. 2019)
15. 4. 2019 – 2. řádný termín jednotné zkoušky (náhradní termín 14. 5. 2019)

 

DÁLKOVÁ FORMA STUDIA

Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podává uchazeč o studium řediteli školy, a to nejpozději do 1. 3. 2019.

Přihláška pro dálkové  studium ke stažení zde (vyplňte přední i zadní stranu přihlášky, tiskněte pokud možno oboustranně).

Termíny jednotné přijímací zkoušky:
12. 4. 2019 – 1. řádný termín jednotné zkoušky (náhradní termín 13. 5. 2019)
15. 4. 2019 – 2. řádný termín jednotné zkoušky (náhradní termín 14. 5. 2019)

V dalších kolech přijímacího řízení budou uchazeči o dálkové studium přijímáni na základě doložení ukončení základního vzdělání.

 

Struktura přijímacích zkoušek

 

  • Test z českého jazyka matematiky.
  • Obsah testů je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy.
  • Testy obsahují (podle vyjádření CERMATu) asi 50 % uzavřených úloh (s výběrem z možností, přiřazovací, uspořádací a úlohy typu ano/ne) a asi 50 % otevřených úloh (s doplňováním odpovědi).
  • U testu z českého jazyka je časový limit 60 minut a u testu z matematiky 70 minut.
  • Uchazeči své odpovědi vyplňují do záznamového archu.
  • Pro žáky s SVP(specifickými vzdělávacími potřebami) může ředitel školy rozhodnout o prodloužení časového limitu na řešení testů.

 

Více informací o státních přijímacích zkouškách na stránkách CERMATu zde.

 

 

Komentáře jsou vypnuty.