Příjímací řízení

Výsledky přijímacího řízení: Dokument ke stažení.doc

 

Dne 28. dubna 2017 od 15 hodin budou na webových stránkách školy a na úřední desce školy zveřejněny výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018.

Informujeme tímto uchazeče, že před vydáním rozhodnutí mají možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do spisu správního řízení je možné dnes 28. dubna 2017 v době do 12 do 15 hodin v kanceláři ředitelky školy.

ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (63-43-M/01) 

Maximální počet přijímaných žáků: 60


ČTYŘLETÉ DENNÍ STUDIUM INFORMAČNÍ SLUŽBY A MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE (72-41-M/01)

Maximální počet přijímaných žáků: 25


PĚTILETÉ DÁLKOVÉ STUDIUM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST (63-43-M/01)

Maximální počet přijímaných žáků: 30


Kritéria přijímacího řízení

 

Na základě platné legislativy  budeme  při hodnocení výsledků přijímací řízení ke vzdělávání na naší škole postupovat podle následujících kritérií:
Studijní předpoklady uchazečů budou posuzovány na základě:
– vysvědčení pololetního vysvědčení 9. r. základní školy
– výsledků jednotných testů z českého jazyka a literatury a matematiky

 

Bližší informace k přijímacímu řízení nalezte zde.


DENNÍ FORMA STUDIA

Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podává uchazeč o studium ředitelce školy, a to nejpozději do 1. 3. 2017.
Přihláška pro denní studium ke stažení zde (vyplňte přední i zadní stranu přihlášky, tiskněte pokud možno oboustranně).

Termíny jednotné přijímací zkoušky:
12. 4. 2017 – 1. řádný termín centrálně zadávaných testů (náhradní termín 11. 5. 2017)
19. 4. 2017 – 2. řádný termín centrálně zadávaných testů (náhradní termín 12. 5. 2017)

 

DÁLKOVÁ FORMA STUDIA

Přihlášku do 1. kola přijímacího řízení podává uchazeč o studium řediteli školy, a to nejpozději do 1. 3. 2017. V dalších kolech nebudou uchazeči  o přijetí k dálkovému studiu jednotnou zkoušku konat, budou přijímáni  na základě doložení ukončení základního vzdělání a motivačního pohovoru až do naplnění plánované kapacity.
Přihláška pro dálkové  studium ke stažení zde (vyplňte přední i zadní stranu přihlášky, tiskněte pokud možno oboustranně).

Termíny jednotné přijímací zkoušky:
12. 4. 2017 – 1. řádný termín centrálně zadávaných testů (náhradní termín 11. 5. 2017)
19. 4. 2017 – 2. řádný termín centrálně zadávaných testů (náhradní termín 12. 5. 2017)

 

 

Komentáře jsou vypnuty.