Informace pro přijaté studenty

Vážení rodiče, milí uchazeči,

zveřejněním oficiální  výsledkové listiny jednotné přijímací zkoušky v pátek 28. 4. 2017 začíná běžet lhůta deseti pracovních dní pro doručení zápisového lístku.  Termín  pro doručení zápisového lístku tedy končí 16. 5. 2017. Zbylá poté místa budou nabídnuta uchazečům ve  druhém kole přijímacího řízení.

Vyplněný zápisový lístek (podepsaný zákonným zástupcem i uchazečem) spolu s dotazníkem pro přijaté žáky doručte, prosím, na adresu školy:

Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o.

Řepčínská 239/101

779 00 Olomouc

Oba tyto dokumenty můžete předat  na INFORMAČNÍ SCHŮZCE  pro přijaté žáky.

Dostavte se,  prosím,  v úterý 9. 5. 2017 v době od 15:00 do 16:30. Bude Vám předáno Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání,  každému se budeme věnovat individuálně a sdělíme Vám všechny potřebné informace týkající se zahájení studia.

Na setkání se těší Vaši budoucí učitelé i spolužáci.

 

Výsledky přijímací řízení

 

Komentáře jsou vypnuty.