Informační služby a mediální komunikace

 

Mediální komunikace připravuje profesionály pro oblast marketingové komunikace a veřejné komunikace. Hlavním cílem oboru vzdělání je zajistit kvalitní přípravu profesionálních pracovníků komunikačních, public relations i výzkumných agentur, stejně jako dalších pracovišť marketingové a veřejné komunikace, a tím přispívat ke zvýšení úrovně institucionální a firemní komunikace v České republice vůbec.
Mediální komunikace seznamuje s činnosti a s principy fungování médií, např. novin a časopisů, televize, rozhlasu a to od sběru informací přes jejich zpracování až po jejich prezentaci na veřejnosti.

Obor učí žáky  kriticky přístupovat k médiím a prohlubuje mediální gramotnost.
Cílem předmětu je rozvíjet schopnost žáků umět prezentovat mediální sdělení, zvláště sdělení nefiktivní (novinářské, resp. zpravodajské) povahy.
Získávat znalosti a dovednosti nutné k posouzení sdělení a schopnost vyhodnotit jeho kvalitu.
Žáci by se měli seznámit s principy a základním členěním mediální a marketingové komunikace a public relations a jejich ukotvením v sociálních vědách.
Žáci si na konkrétních příkladech vyzkoušejí, jak by měli na určité komunikační události reagovat a jak postupovat při dlouhodobější komunikaci s novináři.
Žáci budou analyzovat příklady ze současných českých médií, jejichž práce byla ovlivněna činností řízené komunikace.

 


Kód a název oboru: 72-41-M/01 Informační služby a mediální komunikace

Vhodné pro dívky i hochy
Jednotná přijímací zkouška
Školné 14.800 Kč/školní rok
Možnost pokračovat ve studiu na VOŠ a VŠ


Ke stažení:   Učební plán oboru – pdf | Profil absolventa oboru – pdfOdborné kompetence absolventa – pdf

Komentáře jsou vypnuty.