Veřejnosprávní činnost

Hlavním cílem oboru vzdělání je zajistit kvalitní přípravu profesionálních pracovníků veřejné správy, ale i soukromého sektoru. Obor veřejnosprávní činnost je zaměřen na získávání, prohlubování a aplikování znalostí o právním systému, právním a správním řádu České republiky. Žáci také získají znalosti z účetnictví, ovládají psaní všemi deseti, pracují s IT technologiemi.

 


Přihláška ke studiu:  přihláška ke dálkovému studiu – pdf
pětileté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou
Jednotná přijímací zkouška
školné 12.000 Kč/školní rok
možnost pokračovat ve studiu na VOŠ a VŠ


Kód a název oboru: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Komentáře jsou vypnuty.