o studiu

Studim na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. probíhá ve dvou formách: denní (čtyřleté) a dálkové (pětileté).  Obě formy jsou zakončeny maturitní zkouškou – podrobněji viz záložka MATURITA. Žáci během studia absolvují praxe na odborných pracovištích, kde získávají poznatky a zkušenosti pro svou budoucí profesní orientaci. Po úspěšném ukončení mohou žáci dál pokračovat ve studiu na vyšších a vysokých školách.

 


denní studium | dálkové studium | příjímací řízení | praxe | maturita | uplatnění

Komentáře jsou vypnuty.