O nás

Škola byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 27. 6. 1991, č. j. 18559/91- 21. Školu založil RNDr. Antonín Franek. V současné době jsou zřizovatelkami školy jeho dcery RNDr. Hana Blahová a Mgr. Ivana Stejskalová.

Původní adresa školy byla Olomouc, Jiřího z Poděbrad 13. Od 1. září 1992 je sídlo školy na nynější adrese: Řepčínská 239/101, 779 00 Olomouc.

Střední odborná škola Olomouc nabízí ke studiu perspektivní obory Informační služby a mediální komunikace – denní studium a Veřejnosprávní činnost – denní studium, Veřejnosprávní činnost – dálkové studium. Škola má vypracovaný školní vzdělávací program (ŠVP) podle RVP kód 68-43-M/01, tento je k nahlédnutí v ředitelně školy.

Naši studenti  mohou prožít čtyři roky studia doplněné o zájezdy, studijní projekty, celonárodní soutěže, mezinárodní spolupráci se školami a institucemi, školní zábavné akce – barevný den, plesy, … Naše škola podporuje různé charitativní projekty a sama tyto organizuje. Prioritou školy je úzká spolupráce mezi studentem a jeho rodinou. Součástí čtyřletého studia je pravidelná a kontrolovaná praxe ve státních, městských či obecních institucích. K oddechu při přestávkách slouží klubovna, fotbálek, kantýna. Škola si zakládá nejen na příjemném a vstřícném prostředí pro studium, ale i na kvalitním a moderním vybavení.

Školu je možné si prohlédnout během Dnů otevřených dveří (termíny budou zveřejněny v záložce Aktuality), kdy jsou návštěvníci provázeni studenty, nebo  po dohodě kdykoliv.

 

Komentáře jsou vypnuty.