Výsledky přijímacího řízení

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DNE 28. 4. 2022 – DENNÍ STUDIUM

REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČEVÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
1přijat(a)
2přijat(a)
3nepřijat(a)
4nepřijat(a)
5přijat(a)
6přijat(a)
7přijat(a)
8přijat(a)
9přijat(a)
10přijat(a)
11přijat(a)
12přijat(a)
13přijat(a)
14přijat(a)
15přijat(a)
16přijat(a)
17přijat(a)
18přijat(a)
19přijat(a)
20nepřijat(a)
21nepřijat(a)
22přijat(a)
23přijat(a)
24přijat(a)
25přijat(a)
26přijat(a)
27přijat(a)
28přijat(a)
29přijat(a)
30přijat(a)
31přijat(a)
32přijat(a)
33nepřijat(a)
34přijat(a)
35přijat(a)
36přijat(a)
37přijat(a)
38přijat(a)
39přijat(a)
40přijat(a)
41nepřijat(a)
42nepřijat(a)
43přijat(a)
44přijat(a)
45přijat(a)
46přijat(a)
47přijat(a)
48přijat(a)
49přijat(a)
50neuzavřeno PŘ
51přijat(a)
52přijat(a)
53přijat(a)
54přijat(a)
55přijat(a)
56přijat(a)
57přijat(a)
58přijat(a)
59přijat(a)
60přijat(a)
61přijat(a)
62přijat(a)
63nepřijat(a)
64přijat(a)
65nepřijat(a)
66přijat(a)
67přijat(a)
68přijat(a)
69přijat(a)
70přijat(a)
71přijat(a)
72přijat(a)
73přijat(a)
74přijat(a)
75přijat(a)
76přijat(a)
77přijat(a)
78přijat(a)
79přijat(a)
80nepřijat(a)
81přijat(a)
82přijat(a)
83přijat(a)
84přijat(a)
85nepřijat(a)
86nepřijat(a)
87nepřijat(a)
88přijat(a)
89nepřijat(a)
90nepřijat(a)
91přijat(a)
92přijat(a)
93přijat(a)
94přijat(a)
95přijat(a)
96přijat(a)
97přijat(a)
98přijat(a)
99nepřijat(a)
100nepřijat(a)
101přijat(a)
102přijat(a)
103nepřijat(a)
104přijat(a)
105přijat(a)
106neuzavřeno PŘ
107přijat(a)
108nepřijat(a)
109nedostavil(a) se k PŘ
110přijat(a)

Tabulka je náhled výsledků. Pro kompletní výsledky prosím využijte dokument ke stažení.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DNE 10. 6. 2021 – DÁLKOVÉ STUDIUM

REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE

VÝSLEDEK

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

109

přijat(a)

110

přijat(a)

111

přijat(a)

112

přijat(a)

113

přijat(a)

114

přijat(a)

Vaše dítě bylo přijato ke studiu a máte o studium na naší škole zájem

Nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (tedy nejpozději do 12. 5. 2022) přineste nebo zašlete na adresu školy řádně vyplněný zápisový lístek (včetně podpisu uchazeče a jeho zákonného zástupce).

Bude následovat informační schůzka dne 26. 5. 2022 (podrobné info zašleme mailem), kde Vám poskytneme všechny informace potřebné ke studiu a zahájení školního roku.

Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě řediteli střední školy odevzdán, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí žáka na naši střední školu.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání si můžete vyzvednout v kanceláři školy v pracovní dny v termínu 2. – 5. 5. 2022 od 8:00 do 15:30 hod.

 

Vaše dítě bylo přijato, ale nemáte zájem o studium na naší škole.

Sdělte nám, prosím, co nejdříve mailem (skola@skolaodborna.cz) nebo telefonicky na čísla 585 411 935, 603 864 891, že nemáte zájem o studium na naší škole. Uvolníte tak místo dalším zájemcům.

Děkujeme!

INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ ŽÁKY

Vaše dítě úspěšně vykonalo přijímací zkoušku, ale z kapacitních důvodů nebylo přijato; přesto máte zájem o studium na naší škole

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si můžete vyzvednout v kanceláři školy v pracovní dny v termínu 2. – 5. 5. 2022 od 8:00 do 15:30 hod, jinak jsme povinni zaslat Vám ho poštou.

Do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí přineste nebo zašlete na adresu školy Odvolání proti rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že část přijatých žáků se rozhodne pro studium na jiné škole, máte velkou šanci být přijati na takto uvolněná místa.

Obecný formulář pro odvolání (pokud se rozhodnete neuvádět specifické důvody) je ke stažení na webových stránkách školy v sekci „O škole“ – Dokumenty ke stažení. Nebo zde na stránce.