Výsledky 2. kola přijímacího řízení

VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DNE 30. 5. 2022 – DENNÍ STUDIUM

REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE

VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

111

přijat(a)

112

nepřijat(a)

114

nepřijat(a)

115

nepřijat(a)

116

přijat(a)

118

přijat(a)

122

přijat(a)

124

nepřijat(a)

131

přijat(a)

132

přijat(a)

133

přijat(a)

134

přijat(a)

142

nepřijat(a)

144

přijat(a)

145

přijat(a)

147

přijat(a)

148

nepřijat(a)

151

přijat(a)

152

přijat(a)

153

přijat(a)

156

přijat(a)

157

nepřijat(a)

159

přijat(a)

Tabulka je náhled výsledků. Pro kompletní výsledky prosím využijte dokument ke stažení.

DÁLKOVÉ STUDIUM

REGISTRAČNÍ ČÍSLO UCHAZEČE

VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

151

přijat(a)

152

přijat(a)

153

přijat(a)

154

přijat(a)

155

přijat(a)

156

přijat(a)

157

přijat(a)

158

přijat(a)

159

přijat(a)

160

přijat(a)

161

přijat(a)

162

přijat(a)

Vaše dítě bylo přijato ke studiu a máte o studium na naší škole zájem

Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (tedy nejpozději do 16. 6. 2022) přineste nebo zašlete na adresu školy řádně vyplněný zápisový lístek (včetně podpisu uchazeče a jeho zákonného zástupce). Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě řediteli střední školy odevzdán, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí žáka na naši střední školu.

Dne 2. 6. 2022 se bude konat informační schůzka (podrobné info zašleme mailem), kde můžete odevzdat zápisový lístek. Na schůzce Vám předáme dokumenty a poskytneme všechny informace potřebné ke studiu a k zahájení školního roku.

Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě řediteli střední školy odevzdán, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí žáka na naši střední školu.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání si můžete vyzvednout v kanceláři školy ve dnech
31. 5.  – 2. 6. 2022 od 8:00 do 15:00 hod.

 

Vaše dítě úspěšně vykonalo přijímací zkoušku, ale z kapacitních důvodů nebylo přijato; přesto máte zájem o studium na naší škole

Do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí máte možnost podat Odvolání proti rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že část přijatých žáků se rozhodne pro studium na jiné škole, máte šanci být přijati na takto uvolněná místa.
Obecný formulář pro odvolání (pokud se rozhodnete neuvádět specifické důvody)
je ke stažení na webových stránkách školy v sekci „O škole“ – Dokumenty ke stažení.

 

DÁLKOVÉ STUDIUM

informační schůzka pro přijaté žáky se bude konat
dne 2. 6. 2022 v 16:00 hodin, podrobné info zašleme mailem.

 

Olomouc, 30. 5. 2022

RNDr. Hana Blahová, ředitelka školy

 

 

INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ ŽÁKY

Vaše dítě úspěšně vykonalo přijímací zkoušku, ale z kapacitních důvodů nebylo přijato; přesto máte zájem o studium na naší škole

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si můžete vyzvednout v kanceláři školy v pracovní dny v termínu 2. – 5. 5. 2022 od 8:00 do 15:30 hod, jinak jsme povinni zaslat Vám ho poštou.

Do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí přineste nebo zašlete na adresu školy Odvolání proti rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že část přijatých žáků se rozhodne pro studium na jiné škole, máte velkou šanci být přijati na takto uvolněná místa.

Obecný formulář pro odvolání (pokud se rozhodnete neuvádět specifické důvody) je ke stažení na webových stránkách školy v sekci „O škole“ – Dokumenty ke stažení. Nebo zde na stránce.