Přednáška p. Bc. Juřeny

Dne 13. 10. 2016 se uskutečnila na naší škole přednáška vedená panem Bc. Juřenou, exekutorským vykonavatelem. Určena byla pro čtvrtý ročník, v rámci odborného semináře Exekuce vyučovaným Mgr. Miklíkovou. Vzhledem k tomu, že žáci již některé znalosti z této oblasti měli, mohli jsme přednášku zaměřit na zkušenosti z praxe a detailnější rozbor exekuce.

Komentáře jsou vypnuty.