Soutěž Business English

Ve středu 5. 11. 2015 se studentka II. ročníku naší školy zúčastnila 1. ročníku soutěže Business English na Obchodní akademii v Přerově, kde v konkurenci studentů, zejména 4. ročníků, obsadila dělené čtvrté místo. Vzhledem k vysoké úrovni znalostí všech účastníků, kdy o umístění rozhodovaly i půlbody, si nepopulárního čtvrtého místa…

přečtě te si

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Žáky, rodiče, výchovné poradce a všechny další zájemce zveme na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 5. 11. a 2. 12. 2015, 6. 1. a 20. 1. 2016 | 10:00 – 16:00 hod Navštivte stánek a prezentaci školy na těchto akcích: Scholaris Olomouc           25. – 26. 11 2015    SŠ polytechnická,…

přečtě te si

Interaktivní semináře

Dne 22. 10. 2015 proběhly ve škole interaktivní semináře studentů Pdf UP v Olomouci Jakuba Fraňka a Ivany Procházkové ve spolupráci s dTestem. Čtvrtý ročník se účastnil semináře na téma Nákup, záruka a reklamace a druhý a třetí ročník semináře na téma Co je smlouva a co z ní vyplývá.…

přečtě te si

Burza práce

V úterý 20. 10. 2015 žáci čtvrtého ročníku navštívili Burzu práce a vzdělávání v Olomouci, která se konala na výstavišti Flora. V rámci přednášky o situaci na trhu práce v Olomouckém kraji získali informace nejen k učivu, ale i k aktuálnímu stavu zaměstnanosti v různých odvětvích v našem kraji.

přečtě te si

Beseda s exekutorem

  V úterý 13. 10. 2015 navštívil naši školu pan Bc. J. Juřena, který je exekutorským vykonavatelem, aby vedl besedu se žáky čtvrtého ročníku na téma mobiliární exekuce. Výklad obohatil o zajímavé poznatky  a zkušenosti z praxe.

přečtě te si

Debatiáda na Gymnáziu Čajkovského

Ve čtvrtek 8. října 2015 se naši studenti zúčastnili nelítostného klání v debatování na půdě Gymnázia Čajkovského v Olomouci. Ačkoliv nevyhráli, je důvod jim pogratulovat, protože v této soutěži byli naprostými nováčky a ukázali, že budou velmi nebezpečnými soupeři v dalších debatiádách.

přečtě te si

Adaptační pobyt 2015

První zářijové dny strávili naši prvňáčci na adaptačním pobytu v Radíkově u Olomouce. Jak je z fotek patrné, seznamovák splnil očekávání – hry, povídání, sranda, noční pasování vytvořily dvě bezvadné party, kterým přejeme, aby tyto nezapomenutelné zážitky byly prvními ze spousty dalších dobrodružného středoškolského života.    

přečtě te si

Zapojili jsme se do Výzvy 56 OPVK, vyhlašujeme výběrové řízení na realizaci vzdělávacích jazykových pobytů pro učitele a žáky. více na stránce projekty

přečtě te si

Podzimní maturita

Maturitní zkoušky v podzimním termínu školního roku 2015/2016: Společná část 1.-4. 9. 2015  (koná se na Střední škole technické a obchodní v Olomouci, Kosinova 4, viz pozvánka) Praktická část 9. 9. 2015 od 12:00  (Střední odborná škola Olomouc spol. s r. o.) Ústní část 14. 9. 2015 od 8:00 (Střední…

přečtě te si