Search

585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

Search
Close this search box.

Operační program Jan Amos Komenský

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Název výzvy: Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I
Název projektu: Rozvoj SOŠ Olomouc 2022
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.xx/00/22_003/0003781

Od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2024 (28 měsíců) je škola zapojena do operačního programu Jan Amos Komenský, výzva Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků, spolupráci s rodiči žáků a veřejností.

 

Obdržená dotace: 1 264 361 Kč

Škola je činná v těchto aktivitách/šablonách:

1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků SŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií.

 

1.III/5  Kariérový poradce SŠ

Cílem aktivity je poskytnout personální podporu kariérového poradce středním školám. Poradce působí jako podpora žáků SŠ při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace.

 

1.III/7  Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ

Cílem aktivity je poskytnout personální podporu – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám.

 

1.III/8  Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ včetně ostatních pracovníků ve školství pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.

 

1.III/9  Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností se zapojením lektora.