585 411 935

telefon do školy

bakaláři

přihlášení

Microsoft 365

přihlášení

Operační program Jan Amos Komenský

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Název výzvy: Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I
Název projektu: Rozvoj SOŠ Olomouc 2022
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.xx/00/22_003/0003781

Od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2024 (28 měsíců) je škola zapojena do operačního programu Jan Amos Komenský, výzva Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků, spolupráci s rodiči žáků a veřejností.