Fotografování ve školním roce 2018/19

Plánované akce:

  • 10. se žáci celé školy zúčastní představení anglického divadla
  • a 18. 10. žáci I. a II. ročníků v rámci TV zúčastní bowlingu
  • 10. – 1- 11. budou ve škole postupně probíhat semináře a besedy se členy organizace Nugis. Finem, z. s.
  • 10. se 6 žáků IV. ročníků spolu s výchovnou poradkyní zúčastní smináře na Krajském ředitelství Policie ČR.
  • 5. proběhne ve škole beseda s referentkou náboru dárců krve z Fakultní nemocnice Olomouc. Besedy se zúčastní žáci III. a IV. ročníků.

Z těchto akcí bude pořízena fotodokumentace.

Komentáře jsou vypnuty.